Co robimy?

Poczytaj

Stosunek Polaków do odejścia Polski od produkcji energii z węgla

Listopad 2018

Badanie opinii przeprowadzone w listopadzie 2018 r. na reprezentatywnej próbie Polaków pokazuje, że 69 proc. reposdentów chce odejścia Polski od węgla do 2030 roku i zastąpienie go OZE.

Raport „Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew”

kwiecień 2018

Analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego autorstwa dr. Benedykta Peplińskiego z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

Raport „Polskie przedszkola w smogu”

Grudzień 2017

Ponad 60 proc. przedszkoli położonych jest na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, zaś przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia występują w otoczeniu wszystkich przedszkoli…

Ukryty rachunek za węgiel 2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro

Wrzesień 2017

Niemal 230 miliardów zł – tyle bezpośrednio Polacy dopłacili do górnictwa i energetyki opartej na węglu w latach 1990-2016. Wraz z tzw. kosztami zewnętrznymi ukryty rachunek za węgiel wynosi 1…

Raport “Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny”

Lipiec 2016

Polska energetyka węglowa pożera ogromne ilości wody – aż 70% poboru w naszym kraju przypada własnie na tę gałąź przemysłu. To rekord w skali światowej – ujawnia opublikowany w Polsce…

Badanie opinii: 70% Polaków chce polityki energetycznej opartej na OZE

czerwiec 2014

Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS , aż 70% Polaków uważa, że najlepszym kierunkiem rozwoju polityki energetycznej kraju jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Raport: Ukryty rachunek za węgiel

kwiecień 2014

Ogólnopanujące przeświadczenie o tanim węglu jest iluzoryczne. Górnictwo i energetyka konwencjonalna korzystają nie tylko z bezpośredniego wsparcia finansowego odnotowywanego w raportach rządowych, ale też ze sprzyjającej im konstrukcji przepisów prawnych,…

Raport Greenpeace: Węgiel zabija.

czerwiec 2013

Raport Greenpeace: Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego. Czerwiec 2013.