“Kiedy politycy wykorzystują publiczne zagrożenie do tworzenia narzędzi ułatwiających represje, jest to nie tylko godne potępienia jako zamach na nasze prawa, ale również drastycznie obniża zaufanie do władzy i instytucji państwa” – Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska komentuje wprowadzane pod pretekstem walki z pandemią niebezpieczne i nieodpowiedzialne propozycje, nadające policji i innym służbom nadmierne uprawnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar przedstawił swoje uwagi do specustawy, mające z założenia ułatwić walkę z konsekwencjami epidemii koronawirusa [1]. Rzecznik zwrócił uwagę na to, że niektóre przepisy są nieuzasadnione walką z epidemią, brak im umocowania prawnego i wprowadzają nadmierne ograniczenia praw obywatelskich. Jednym z przykładów jest propozycja dodania do Kodeksu wykroczeń nowego art. 65a o treści: „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” RPO uważa, że “kara aresztu za niewykonanie dowolnego polecenia funkcjonariusza Policji, podczas gdy i tak dysponują oni środkami umożliwiającymi przymuszenie do jego wykonania, musi być postrzegane jako przejaw skrajnej represyjności prawa karnego i ocenione jednoznacznie negatywnie”.

Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska komentuje:

“Partia rządząca wykorzystuje wyjątkową sytuację trwającej pandemii do tego, by budować fundamenty państwa policyjnego. Przepisy ograniczające obywatelskie wolności i wprowadzane w odpowiedzi na jakieś zagrożenie, mają zadziwiającą zdolność pozostawania na trwałe w kodeksie.Trudno jest taki przepis traktować inaczej niż jako sposób na ograniczenie obywatelskiej aktywności. To oznacza, że w obliczu realnego zagrożenia, jakim jest pandemia Covid-19, partia rządząca postanowiła walczyć nie tylko z wirusem, ale również z obywatelami i obywatelkami, którym za niewykonanie dowolnego polecenia funkcjonariusza (np. podczas legalnego, pokojowego protestu), groziłby areszt. Walka z koronawirusem musi oznaczać ochronę obywateli a nie ich inwigilację, musi oznaczać wzmacnianie obywatelskich postaw i tworzenie przestrzeni dla solidarności, a nie ograniczanie zaufania i duszenie inicjatyw efektem mrożącym. Rządzący powinni rozwiązywać problemy, a nie je pogłębiać, dlatego przepisy zwiększające władzę policji muszą zostać odrzucone.”

Przypisy:

[1] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-uwagi-rpo-do-projektu-specustawy