Dziś rano aktywistki i aktywiści Greenpeace pojawili się przed siedzibą PGE z ośmiometrowym transparentem na którym znalazła się przerobiona reklama koncernu z hasłem – Mamy energię do negowania kryzysu klimatycznego. Akcja jest komentarzem do oficjalnej odpowiedzi spółki córki PGE – PGE GiEK – na pozew klimatyczny fundacji Greenpeace, w której największy niszczyciel klimatu w Polsce zaprzecza naukowemu konsensusowi w sprawie zmiany klimatu. Aktywistki i aktywiści domagają się od prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego wzięcia odpowiedzialności za strategię całej grupy PGE i pilnego wyznaczenia daty odejścia PGE od węgla na rok 2030. 

Dziś rano aktywistki i aktywiści Greenpeace pojawili się przed siedzibą PGE z ośmiometrowym transparentem na którym znalazła się przerobiona reklama koncernu z hasłem - Mamy energię do negowania kryzysu klimatycznego. Akcja jest komentarzem do oficjalnej odpowiedzi spółki córki PGE - PGE GiEK - na pozew klimatyczny fundacji Greenpeace, w której największy niszczyciel klimatu w Polsce zaprzecza naukowemu konsensusowi w sprawie zmiany klimatu. Aktywistki i aktywiści domagają się od prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego wzięcia odpowiedzialności za strategię całej grupy PGE i pilnego wyznaczenia daty odejścia PGE od węgla na rok 2030.

W marcu Greenpeace złożył pozew klimatyczny przeciwko spółce PGE GiEK, będącej właścicielem m.in. elektrowni Bełchatów – największej elektrowni węglowej w Unii Europejskiej [1]. W pozwie ekolodzy domagają się, aby spółka natychmiast zaprzestała nowych inwestycji węglowych oraz by do 2030 roku osiągnęła zerową emisję z działających zakładów opalanych węglem. Zamiast klarownej strategii odchodzenia od węgla, w odpowiedzi PGE GIEK na pozew znalazły się zaskakujące stwierdzenia negujące stanowisko i konsensus nauki w sprawie zmiany klimatu, przeczące faktowi przyczyniania się PGE GiEK – największego emitenta gazów cieplarnianych w Polsce do kryzysu klimatycznego, a także nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości stwierdzenia jakoby działalność PGE GiEK służyła środowisku [2].

Trudno oprzeć się wrażeniu, że spółka PGE GiEK, w swojej odpowiedzi na nasz pozew zamiast do badań naukowych o zmianie klimatu, sięgnęła do spisu mitów klimatycznych czy anegdot opowiadanych u cioci na imieninach. Stoi to w sprzeczności do  wypowiedzi Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa grupy PGE, który podkreśla ambicje grupy do odegrania istotnej roli w procesie zielonej transformacji polskiej energetyki  i osiągania redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnych z celami UE. Prezes PGE musi w końcu wziąć odpowiedzialność za działania wszystkich spółek należących do grupy PGE i przyjąć strategię która będzie odpowiadała na wyzwanie jakim jest kryzys klimatyczny, w tym   przyjmie rok 2030 jako graniczną datę odejścia od węgla – powiedziała Joanna Flisowska, koordynatorka zespołu klimat i energia w Greenpeace. 

Aktywistki i aktywiści klimatyczni podkreślają, że do przygotowania planu sprawiedliwej transformacji i odejścia grupy PGE od węgla konieczna jest rzetelna wiedza o kryzysie klimatycznym. Dlatego na ręce prezesa Dąbrowskiego przekazali egzemplarz książki “Nauka o klimacie” popularyzującej wiedzę o kryzysie klimatycznym. Jednocześnie zaoferowali przeprowadzenie szkoleń dla prezesów wszystkich spółek wchodzących w skład grupy PGE dotyczących nauki o klimacie oraz działań, jakie należy podjąć, aby zapobiec katastrofie klimatycznej [3]. 

Liczymy na to, że prezes Dąbrowski skorzysta z naszej propozycji i już niedługo uda się przeprowadzić zajęcia dotyczące tematyki kryzysu klimatycznego dla osób kierujących spółkami z grupy PGE. Jesteśmy przekonani, że podniesienie poziomu wiedzy w strukturach koncernu pomoże w przygotowaniu strategii oraz konkretnych planów odejścia od węgla do 2030 roku – powiedział Piotr Wójcik, analityk rynku energetycznego w Greenpeace. 

PGE ma energię do negowania kryzysu klimatycznego

[1] Więcej informacji o pozwaniu PGE GiEK przez Greenpeace: https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/27697/greenpeace-pozywa-pge-za-zmiany-klimatu-koncern-musi-odejsc-od-wegla-do-2030-r/ 

[2] Wybrane stwierdzenia z odpowiedzi PGE GiEK na pozew Greenpeace wraz z komentarzem poniżej:

[3] Szkolenia oparte na publikacjach naukowych, m. in. Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC)

Podpisz: Chrońmy klimat, chrońmy ludzi!

Podpisz petycję o jak najszybsze odejście Polski od spalania paliw kopalnych.

Działaj!