Ministra Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, dopuściła Greenpeace do postępowania o wydanie koncesji na wydobycie węgla w Turowie do 2044 r. Oznacza to, że decyzja przyznająca spółce PGE GiEK zgodę na rozbudowę odkrywki i wydobycie węgla do 2044 r. może zostać uchylona.

Postępowanie przed TSUE to nie jedyny problem spółki PGE GiEK i kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Do trwającego od miesięcy sporu pomiędzy Polską a Czechami, w związku z negatywnym oddziaływaniem odkrywki na mieszkańców przygranicznych miejscowości, dochodzą problemy w krajowych postępowaniach administracyjnych. Wydana w 2019 roku decyzja środowiskowa została zaskarżona przez organizacje ekologiczne do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja ta zatem nie jest ostateczna i w każdej chwili może zostać uchylona. Problemem są także liczne  skargi na koncesję przedłużającą działalność kopalni do 2044 roku.

W czerwcu fundacja Greenpeace odwołała się od decyzji ministra klimatu i środowiska przyznającą spółce PGE GiEK koncesję na wydobycie węgla z odkrywki Turów do 2044 roku jednak ministerstwo odmówiło organizacji udziału w postępowaniu na prawach strony. W równoległym postępowaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał ministrze klimatu i środowiska dopuścić Greenpeace do postępowania koncesyjnego. Daje to organizacji możliwość skutecznego zaskarżenia wydanej koncesji. W związku z wyrokiem sądu ministra Anna Moskwa będzie musiała przeanalizować wydaną w kwietniu decyzję przyznającą PGE GiEK koncesję wraz z uwzględnieniem wszystkich podnoszonych przez Greenpeace argumentów.

–  Odkrywka i elektrownia Turów nie mogą działać dłużej niż do 2030 roku. W dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego decyzja o tym, by wydobywać węgiel do 2044 roku to jak polewanie benzyną płonącego domu.  Ministra klimatu i środowiska, Anna Moskwa powinna uchylić koncesję na wydobycie węgla w odkrywce Turów.  Odejście od węgla do 2030 roku ma szansę uchronić fundusze na sprawiedliwą transformację regionu turoszowskiego – komentuje Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych z Greenpeace Polska.

Zdaniem ekologów były minister klimatu i środowiska – Michał Kurtyka, wydając koncesję na wydobycie węgla w Turowie do 2044 roku nie rozpoznał należycie kwestii wpływu rozbudowy odkrywki na klimat i środowisko, a także nie uwzględnił interesu publicznego w ocaleniu zabytkowej miejscowości Opolno-Zdrój. Wydana koncesja, zdaniem Greenpeace, jest także niezgodna z decyzją środowiskową.