Szybka transformacja energetyczna zapewni zdecydowanie więcej miejsc pracy w energetyce niż powolne odchodzenie od paliw kopalnych – wynika z najnowszej analizy australijskiego think tanku Institute for Sustainable Futures. Działania na rzecz ochrony klimatu spowodują, że liczba miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym wzrośnie w 2025 roku o 70 proc., do 48 milionów miejsc pracy. W alternatywnym scenariuszu pozostawania przy paliwach kopalnych miejsc pracy w energetyce będzie niecałe 30 milionów.

Raport przygotowany przez australijski think tank Institute for Sustainable Futures analizuje trzy scenariusze polityki klimatyczno-energetycznej i ich wpływ na liczbę miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym w latach 2025, 2030 i 2050. Na każdym etapie scenariusze zakładające ochronę klimatu (scenariusze wzrostu temperatury o maksymalnie 1,5 stopnia i 2 stopnie Celsjusza) oznaczają dużo większe zatrudnienie w energetyce niż scenariusz zakładający katastroficzne ocieplenie klimatu o 5 stopni Celsjusza, który będzie następstwem pozostawania przy paliwach kopalnych.

Chroniąc klimat zwiększymy liczbę miejsc pracy w energetyce w perspektywie 2025 roku o 66 proc. w scenariuszu 1,5 stopnia Celsjusza oraz o 44 proc. przy scenariuszu 2 stopni Celsjusza. W przypadku krajów europejskich należących do OECD, w tym Polski, eksperci przewidują jeszcze bardziej dynamiczny przyrost miejsc pracy w energetyce – o 87 proc. – pod warunkiem postawienia na ochronę klimatu. Energetyka słoneczna ma największy potencjał tworzenia miejsc pracy spośród wszystkich technologii produkcji energii. Inwestycje w energetykę odnawialną przyniosą ogromny wzrost liczby miejsc pracy m.in. dla pracowników fizycznych, inżynierów, elektryków i pracowników budowlanych.

– Przyrost miejsc pracy w energetyce nie będzie się pokrywał jeden do jednego z położeniem obecnych regionów związanych z paliwami kopalnymi. Transformacja energetyczna, choć stworzy wiele miejsc pracy, będzie wymagała proaktywnej polityki państw w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Rewolucja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii jest ogromną szansą dla polskiej gospodarki, której jak na razie nie wykorzystujemy z powodu krótkowzrocznej polityki energetycznej państwa. Nie możemy tej szansy przespać – komentuje raport Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

– Osoby obecnie związane z energetyką węglową powinny mieć możliwość znalezienia dobrych miejsc pracy w innych sektorach gospodarki. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nieuchronny proces odchodzenia od węgla spowoduje, że ucierpią na tym ludzie, często związani z branżą węglową od pokoleń – dodaje Marek Józefiak.

Cały raport “Outlook on employment effects of a Global Energy Transition” dostępny w języku angielskim tutaj.