Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS , aż 70% Polaków uważa, że najlepszym kierunkiem rozwoju polityki energetycznej kraju jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie dla 80% badanych najlepszą drogą do osiągnięcia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dla 88% polskiego społeczeństwa problemem jest uzależnienie Polski od importu surowców energetycznych z Rosji, a rozwiązaniem problemu zależności od państw spoza UE jest dla Polaków zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (90%) i ograniczenie zużycia i marnowania energii (zwiększenie efektywności energetycznej) (88%). Nawet 90% Polaków uważa, że państwa członkowskie UE powinny przyjąć wspólne wiążące cele zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a 89% uważa tak również w odniesieniu do celów zmniejszenia zużycia i marnowania energii (zwiększenia efektywności energetycznej).

Badanie opinii przeprowadzono na zlecenie Greenpeace pomiędzy 26 maja a 2 czerwca 214 roku przez IPSOS metodą CASI (ankietą internetową, wypełnianą samodzielnie przez respondentów) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków (18-65 lat).

Pobierz dokumenty:

Zestaw wykresów obrazujących wyniki badania [.zip]

BRIEF-Badanie_opinii_IPSOS_Niezaleznosc_energetyczna