Odbudowa stad ryb wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki rybackiej w oparciu o doradztwo naukowe oraz skuteczną ochronę siedlisk. W praktyce oznacza to dopasowanie możliwości połowowych flot rybackich (ich wielkości i sprzętu) do istniejących zasobów morskich (w tym wycofanie z eksploatacji największych i najbardziej destrukcyjnych statków), wsparcie dla rybaków przybrzeżnych, stosujących odpowiedzialne metody połowowe, utworzenie sieci dobrze zarządzanych morskich obszarów chronionych, w których ryby będą mogły się odradzać.

Problemy mórz i oceanów

Duże jednostki rybackie łowią tak wiele ryb, że problem odradzania się przetrzebionych stad staje się jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Gigantyczne statki wyposażone są w wyrafinowane elektroniczne narzędzia, które bez problemu umożliwiają namierzenie ławic ryb. Statki te funkcjonują jak wielkie pływające przetwórnie – mają taśmy produkcyjne, pakowalnie, wielkie chłodnie. Krótko mówiąc – ryby nie mają szans. Floty unijne przetrzebiły większość europejskich łowisk. Zamiast szukać długoterminowych i stabilnych rozwiązań, przenoszą się one teraz na inne łowiska, a politycy wciąż ignorują opinie naukowców w kwestii wdrażania efektywnych sposobów zarządzania rybołówstwem i zrównoważonej gospodarki połowami.

Trałowanie denne

Techniką często stosowaną do łowienia ryb jest tzw. trałowanie denne. Jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych metod połowowych. Statki rybackie (trawlery) ciągną za sobą po dnie morskim obciążone sieci trałowe (niekiedy nawet na głębokości 2 km), które działają jak ‚podmorskie buldożery’ – zagarniają i niszczą wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Jeśli proceder trałowania dennego nadal będzie kontynuowany, tętniące życiem morskie głębiny mogą zamienić się w jałową pustynię.

Raport ‚Statki-molochy’
Przyłów

Przyłów

Bardzo często w sieci łapane są gatunki inne niż, te które zamierzano wyłowić, czyli tzw. przyłów. Takie niechciane i niepotrzebne organizmy morskie wyrzucane są po prostu za burtę. Ofiarą przyłowu często są też ssaki i gady morskie, np. delfiny i żółwie, ptaki oraz wiele innych gatunków. Na niektórych akwenach morskich przyłów może stanowić nawet 80% połowu.

Wielorybnictwo

Wielorybnictwo

Komercyjne połowy są jednym z zagrożeń dla największych ssaków świata – waleni, czyli mówiąc potocznie wielorybów. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, przełowienie, zanikanie powłoki ozonowej, hałas spowodowany przez stosowanie sonarów, katastrofy statków – to dodatkowe elementy zagrażające tym morskim olbrzymom. Ich połowy na świecie stara się kontrolować Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza.

Plastik

Każdej minuty do oceanów przedostaje się równowartość ciężarówki plastiku. Rozdrabnia się w środowisku morskim na coraz to mniejsze elementy. Aż 700 gatunków morskich zwierząt pada ofiarą plastiku. Myląc go z pożywieniem, umierają z powodu zaburzeń trawienia lub w wyniku uduszenia.

Czytaj dalej

Przeczytaj

Kryzys klimatyczny to kryzys mórz i oceanów – raport Greenpeace wzywa do pilnej globalnej reakcji politycznej na katastrofalne zmiany w morzach i oceanach.

Grudzień 2019

Trwający kryzys klimatyczny wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość. To wymaga globalnej reakcji politycznej w ciągu najbliższych 12…

Poradnik „Dobra ryba”

Czerwiec 2015

Dziś w wielu sklepach królują niezliczone gatunki świeżych ryb i owoców morza, zarówno poławianych lokalnie, jak i importowanych z najdalszych zakątków świata. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem puszek, mrożonek,…

Raport „Statki molochy: plaga oceanów”

Listopad 2014

20 statków, które zostały opisane w tym raporcie, reprezentuje jednostki, które najbardziej przyczyniają się do przełowienia i zniszczeń w środowisku naturalnym. Nie służą także zrównoważonemu rozwojowi społeczności stref przybrzeżnych w…

Czerwona Lista Gatunków Morskich

Maj 2013

Większość zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowana, a używane techniki połowu nie są zgodne z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.