Trwający kryzys klimatyczny wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość. To wymaga globalnej reakcji politycznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ostrzega nowy raport Greenpeace. Autorzy raportu “W gorącej wodzie: kryzys klimatyczny i pilna potrzeba ochrony oceanów” stwierdzają, że degradacja oceanów spowodowana spalaniem paliw kopalnych jest szybka i na dużą skalę. Już teraz struktura i funkcjonowanie ekosystemu na całym świecie zostały zaburzone, powodując ogrzewanie mórz i oceanów, podnoszenie się ich poziomu, zakwaszenie i odtlenienie.

Ocean się nagrzewa, podnosi się jego poziom i zmienia się jego chemia. Dla ludzi i dzikiej przyrody kryzys klimatyczny to kryzys oceaniczny, a my już powoli gotujemy się w gorącej wodzie. Nauka to nie jałowa dyskusja, tylko  konkretne recepta jak zapobiec katastrofie, którą należy jak najszybciej zacząć realizować –  powiedziała Magdalena Figura z Greenpeace Polska.  Ocean nie jest czymś dalekim i zbędnym. Jest źródłem utrzymania dla milionów ludzi, zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i daje tlen, którym oddycha każdy i każda z nas na tej niebieskiej planecie, dodaje Figura.

W raporcie Greenpeace wzywa do skoordynowanych działań rządów, które w ciągu szeregu wydarzeń w nadchodzących miesiącach będą miały doskonałą okazję, aby zająć się kryzysem klimatycznym, utratą różnorodności biologicznej i ochroną oceanów w skali globalnej.  Podczas szczytów klimatycznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii państwa powinny przyjąć ambitniejsze krajowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, uzgodnić globalny traktat oceaniczny w ONZ do końca 2020 r., a na szczycie Konwencji o różnorodności biologicznej w Chinach w październiku 2020 r. zobowiązać się do ochrony 30% oceanów do 2030 r. 

Dzięki  utworzeniu sieci rezerwatów na co najmniej 30% powierzchni oceanów ekosystemy morskie będą mogły budować odporność i lepiej przystosować się do szybkich zmian klimatu. Ponadto oceany pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla – ochrona mórz i oceanów jest więc bardzo ważna dla walki z kryzysem klimatycznym. Raport wskazuje, które ekosystemy oceaniczne powinny być traktowane przez rządy priorytetowo. Należą do nich zarówno obszary polarne, miejsca występowania wielorybów, jak i rafy koralowe, namorzyny, łąki trawy morskiej, Morze Sargassowe na Atlantyku, strefa mezopelagiczna oraz głębie oceanów, które powinny zostać wyłączone z możliwości prowadzenie działalności wydobywczej.

Pobierz skrót raportu w języku polskim:


Wesprzyj ochronę klimatu

Pomóż nam działać na rzecz odchodzenia od spalania paliw kopalnych. Ratujmy wspólnie klimat!

Działaj!