În 14 septembrie Parlamentul European va decide dacă va permite deturnarea Fondului pentru Tranziție Justă, un fond în valoare de 17,5 miliarde de euro menit să ajute comunitățile din Europa dependente de combustibili fosili să realizeze tranziția către o economie diversificată și echitabilă, cu zero emisii de carbon.

Situația a devenit problematică și riscă să blocheze decarbonizarea continentului, odată cu adoptarea unor amendamente de către Comisia REGI (Dezvoltare Regională) în data de 8 iulie, amendamente care permit finanțarea proiectelor pe bază de gaze fosile. La nivel european, presa a vorbit de un lobby puternic din partea industriei gazelor naturale pentru a nu fi excluși de a finanțări. 

Inițiatorii amendamentului în cadrul Comisiei REGI sunt europarlamentarii români Cristian Ghinea și Vlad Botoș. Poziția Comisiei REGI vine în contradicție cu obiectivele Comisiei Europene și ale Consiliului UE, care nu susțin finanțarea gazului cu bani din Fondul pentru Tranziție Justă. 

Membrii Parlamentului European au posibilitatea să rectifice situația pe 14 septembrie, prin eliminarea acestor amendamente care permit finanțarea gazelor fosile din fonduri destinate în mod firesc pentru implementarea tehnologiei și infrastructurii pentru energie verde și accesibilă, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, bani care să ne ajute să creștem eficiența energetică și mai ales să creștem procentul de energie din surse regenerabile. 

Pentru a fi cu adevărat eficient, Mecanismul pentru Tranziție Justă ar trebui să îndeplinească trei condiții: 

  • să elimine finanțarea gazelor și a altor combustibili fosili –  să finanțeze doar proiecte  în conformitate cu o Europă durabilă și neutră din punct de vedere climatic până în 2040;
  • pentru accesarea fondurilor, planurile depuse trebuie aliniate la obiectivele UE privind schimbările climatice; să recompenseze ambiția climatică și să includă date de eliminare treptată a cărbunelui până în 2030 și date de eliminare treptată a gazelor până în  2035; 
  • să încurajeze și să permită parteneriate eficiente, sprijinind transparența și implicarea, inclusiv din partea societății civile, a administrațiilor locale și a sindicatelor.

De ce nu gaz fosil? 

Gazul natural a fost prezentat ca fiind „combustibilul de tranziție” (bridge fuel), care să ne „ajute” sa facem trecerea de la cărbune la energii regenerabile. Dar în realitate gazul fosil este o altă sursă de energie care accelerează schimbările climatice, prin emisiile extrem de ridicate de metan, având efecte catastrofale asupra oamenilor și a naturii în general, așa cum reiese din studiul realizat de Energy Watch Group. Acest aspect intră în contradicție totală cu obiectivele Fondului pentru Tranziție Justă, care urmăresc o tranziție energetică către o economie cu zero emisii de carbon, pentru a evita un colaps ecologic. Gazul fosil nu poate fi privit ca un combustibil de tranziție atâta timp cât împiedică îndeplinirea obiectivelor asumate prin semnarea Acordului de Climă de la Paris. Dacă vrem să ascultăm comunitatea oamenilor de știință și să limităm creșterea temperaturii globale la 1.5 C, suntem nevoiți să renunțăm la gazele naturale. Referitor la locurile de muncă „multe și decente” create de industria gazului, sunt cifre care ne demonstrează contrariul. Fiecare milion de euro investit în energii regenerabile creează de trei ori mai multe locuri de muncă decât industria combustibililor fosili. 

25 de organizații au trimis o scrisoare marți, 8 septembrie, șefilor grupurilor politice, solicitând Parlamentului să respingă orice deschidere pentru gazele naturale și să se asigure că Fondul pentru Tranziție Justă va sprijini statele membre care își propun o tranziție energetică ambițioasă. 

Faptul că doi europarlamentari români au fost printre cei mai vocali susținători ai gazului ne poziționează din nou la nivel european ca o țară rămasă în urmă, temătoare față de viitor și insuficient atentă la interesul cetățenilor pe termen lung. 

Să sperăm că restul europarlamentarilor vor fi suficient de alerți pentru a respinge amendamentele-problemă, în 14 septembrie.