V posledných mesiacoch sledujeme devastačné následky klimatickej krízy v priamom prenose. Sme svedkami zvyšujúcej sa frekvencie, rozsahu a intenzity klimatických katastrof, ktoré spáľujú a zaplavajú rôzne kúty sveta. Toto je výsledok našej nečinnosti.

Najnovšia správa od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je ostrým varovaním pre vlády a tvorcov politík, s jasným odkazom: Klimatická kríza je tu a pokiaľ nezačneme okamžite konať a rapídne znižovať emisie, môžeme ako ľudstvo prehrať.

Správa od IPCC posilňuje vedecké dôkazy o prepojení zvyšujúcich sa emisií v atmosfére a zhoršujúcimi sa prejavmi extrémného počasia. Poukazuje na to, že s každou jednou tonou CO2 navyše sme o krôčik bližšie ku klimatickej katastrofe. Potrebujeme konkrétne systémové riešenia, aby sme čo najrýchlejšie znížili naše emisie. To znamená okamžitý útlm využívania fosílnych palív, transformáciu nášho potravinového systému a ochranu a obnovu ekosystémov na zvýšenie ich odolnosti.

Aj napriek nepriaznivým vyhliadkam máme stále šancu spoločne zvrátiť klimatickú katastrofu. Riešenia máme v rukách. Solárna a veterná energia sú už dnes najlacnejšími zdrojmi novej energie, zvyšuje sa podpora mobility, ktorá nie je založená na rope a klesá finančná podpora pre fosílne palivá, ako uhlie. Teraz je ten čas, aby sme robili odvážne rozhodnutia a mysleli vo veľkom, pretože ide o budúcnosť nás všetkých.

Pozrite si náš nezávislý Greenpeace brief s kľúčovými časťami reportu.