,,Klimatická zmena spôsobená človekom a vojna proti Ukrajine majú rovnaký pôvod – fosílne palivá a našu závislosť od nich.“  Svitlana Krakovska

Emisie metánu na Slovensku zachytené inračervenou kamerou

V poslednom čase sa veľa hovorí o našej závislosti od plynu. Hovorí sa, že sa ho musíme zbaviť, pretože pomáha financovať Putinovu vojnu na Ukrajine. Hovorí sa, že sa s ním musíme raz a navždy rozlúčiť, pretože jeho vysoká cena je pre domácnosti neúnosná.O čom sa však už nehovorí je to, ako plyn ničí klímu a prehlbuje klimatickú krízu, v ktorej sa nachádzame. Spolu so zahraničným expertom sme sa preto vydali do terénu, aby sme priniesli viditeľné dôkazy o emisiách metánu na Slovensku.

Ako súvisia emisie metánu s fosílnym plynom?

Plyn je fosílne palivo, ktoré sa rovnako ako uhlie a ropa ťaží z podzemných ložísk. Dlho sa považoval za „menšie zlo“, pretože spaľovanie plynu má o polovicu nižšie emisie ako spaľovanie najväčšieho zabijaka klímy – uhlia. 

,,O polovicu lepšie? Skvelé!“ To si zrejme povedali plynárenské spoločnosti a začali vo veľkom propagovať plyn ako „ekologické a zelené palivo“, ktoré má predstavovať riešenie klimatickej krízy. O čom však už tak nahlas nehovoria sú emisie metánu, ktoré unikajú pri ťažbe, preprave aj skladovaní plynu.

Metán aj oxid uhličitý sú silnými skleníkovými plynmi a sú jednou z hlavných príčin klimatickej krízy spôsobenej ľudskou činnosťou. Metán pritom dokáže za 20 rokov otepliť našu planétu až 82,5-krát viac ako CO2. Je to teda akoby sme prilievali olej, do už tak blčiaceho ohňa klimatickej krízy.

Práve preto sme sa rozhodli pozrieť sa emisiám metánu na zúbok.

So špeciálnou infračervenou kamerou sme vyrazili na miesto kritickej plynovej infraštruktúry na Slovensku a celkovo sa nám podarilo zachytiť na 7 miestach 31 emisií metánu, ktoré unikali do ovzdušia.

Ako zistíte prítomnosť emisií metánu?

Metán je plyn, ktorá je nemá farbu ani zápach a je nášmu oku neviditeľný. No a keďže ho nemôžeme vidieť holým okom tieto neviditelné emisie zostávajú často nekontrolované  prehliadané. Spoliehať sa preto musíme na odhady a čísla, ktoré poskytuje samotný plynárenský priemysel, ktorý v podstate kontroluje emisie metánu sám pre seba. 

Špeciálna infračervená kamera, ale dokáže tieto plyny vizualizovať. Disponuje totiž špeciálnym filtrom, ktorý dokáže zachytiť miesta, kde metán absorbuje infračervené žiarenie. Aby sme si boli skutočne istí, že to, čo na kamere vidíme sú emisie metánu, prizvali sme si na pomoc zahraničného experta z organizácie Clean Air Task Force – Jamesa Turitto, ktorý robil podobné merania v celej Európe, dokonca aj v susednom Česku.

zahraničný expert JamesTuritto z organizácie Clean Air Task Force

Na stope emisií metánu

Na prvý pohľad sa môže javiť plynová infraštruktúra nevinne. Vidíte len kovové rúry, veľa betónu, ale nevidíte unikať žiadne emisie. Akonáhle sa však pozriete cez šošovku infračervenej kamery, pohľad sa razom zmení. Na displeji kamery sa celá infraštruktúra rozsvieti ako vianočný stromček a emisie metánu už nášmu oku neunikli.

Niekde emisie metánu len potichu unikali, niekde to robilo krátke „puf“ a niekde dokonca hlasno syčalo. Všade, kde sme tieto emisie odhalili, si bez povšimnutia unikajú do ovzdušia a naďalej prispievajú k ničeniu klímy. 

Celkom sme za 5 dní prešli 7 miest a našli spolu až 31 prípadov, kedy bol metán chtiac nechtiac vypúšťaný do ovzdušia. V Špacinciach to vyzeralo akoby metán priamo sálal z budovy. Naopak vo Veľkých Kapušanoch – našej najväčšej kompresorovej stanice – sme našli celkovo až 11 rôznych únikov z rôznych zdrojov.

Nie je teda príliš nadnesené tvrdenie, že fosílny plyn je tichým a neviditeľným zabijákom klímy.

Čo ďalej?

Aby sme zastavili klimatickú krízu a aj prestali dotovať vojnu na Ukrajine svojimi platbami za plyn, je nutné, aby sme sa odklonili od používania plynu čo najskôr. Naša vláda sa musí postaviť k problému čelom a zaviazať sa, že už nebude z verejných peňazí dotovať plyn a namiesto toho budeme masívne investovať do obnoviteľných zdrojov, ktoré musia plyn nahradiť.

Musíme začať investovať do znižovania spotreby, zvyšovania energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov tepla a energie, akými sú napríklad tepelné čerpadlá, solárne kolektory či nevyužitý potenciál geotermálnej energie na východe Slovenska.

Čo môžete urobiť vy ako prvý krok k zbaveniu sa fosílneho plynu?
Emisie metánu na Slovensku zachytené inračervenou kamerou