Povedz svoje NIE plánovanej výstavbe LNG terminálu v Bratislave!

LNG terminál na Dunaji v Bratislave?! Zlý vtip? Bohužiaľ nie! 

V bratislavskom prístave, priamo na krásnom modrom Dunaji má vyrásť terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG). V blízkosti centra. Len kúsok od obľúbenej cyklohrádze, záhradkárskej oblasti a promenády. V čase, kedy pociťujeme klimatickú krízu každým dňom viac a viac. Príde ti to rovnako absurdné, ako nám?

Akákoľvek nová investícia do fosílnych palív je neprípustná. Teraz musí byť našim cieľom riešiť klimatickú krízu, aby sme sa vyhli jej najhorším dopadom, nie rozširovať zbytočnú fosílnu infraštruktúru na Slovensku. Miestami až 50 % zníženie vodných zdrojov, niekoľkoročné devastujúce suchá, či čoraz intenzívnejšie prívalové daždeto všetko nás čaká, ak nebudeme konať a ihneď nedáme ruky preč od fosílnych palív.

Navrhovaný LNG terminál na fosílny plyn je teda presný opak toho, čo potrebujeme. S predpokladanou životnosťou 20 až 40 rokov by nás pripútal k fosílnym palivám na desiatky rokov a to ešte dlho potom, čo máme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050. Ak sa chceš dozvedieť pravdu o fosílnom plyne a LNG, pokračuj v čítaní. 👇

Fosílny plyn ako čistá a zelená energia? 5 dôvodov, prečo ani náhodou!

Fosílny plyn rozhodne nie je ani čisté, ani zelené a už vôbec nie prechodové palivo. Prečo?

1. Napriek mnohým snahám presvedčiť nás o jeho výhodách, je zemný plyn fosílne palivo, ktoré je z klimatického hľadiska porovnateľne škodlivé ako uhlie. Zemný plyn tvorí z 80 % metán, skleníkový plyn, ktorý má v rozmedzí 20 rokov až 82.5-krát vyšší potenciál globálneho otepľovania ako oxid uhličitý (CO2). Podľa najnovšej štúdie OSN je na dosiahnutie klimatických cieľov kľúčové radikálne znížiť emisie metánu.

2. Atmosferická koncentrácia metánu dnes rastie najrýchlejšie od roku 1980 a súčasné množstvá sú cestou k otepleniu o viac ako 2 °C.

3. Obmedzenie ťažby plynu, a teda zníženie emisií metánu je jedným z najefektívnejších riešení klimatickej krízy. Spomínaná štúdia OSN poukazuje na to, že kvôli krátkej životnosti metánu v atmosfére, má znižovanie jeho emisií obrovský potenciál zmierniť klimatickú krízu. Ak by sa nám podarilo výrazne znížiť emisie metánu do roku 2030, mohli by sme ročne predísť až 255 000 predčasným úmrtiam spojených s klimatickou krízou a strate až 26 miliónov ton plodín.

4. Podľa vedeckých odporúčaní na to, aby sme dosiahli ciele Parížskej dohody a udržali globálne oteplenie pod 1,5 °C musíme dosiahnuť útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035. Tu naozaj nie je čo dodať. 

5. Máme lepšie a udržateľnejšie alternatívy. Zatiaľ, čo v minulosti boli náklady na obnoviteľné zdroje energie prekážkou, dnes sú vietor a slnko najlacnejšími formami dodávok energie na väčšine veľkých trhov.

6 faktov o LNG terminále  

Ako je to v skutočnosti s LNG terminálom? Je to naozaj taká moderná a udržateľná technológia? Rozhodne nie!

1. Plán na výstavbu LNG terminálu v Bratislave je zastaraný a nezohľadňuje najnovší vývoj ohľadom plánov na riešenie klimatickej krízy, akým je napríklad dosiahnutie uhlíkovej neutrality do 2050. Podpora fosílnej infraštruktúry tieto ciele podkopáva, keďže namiesto radikálneho znižovania spotreby fosílnych palív nás k nim pripúta na ďalšie desiatky rokov. Navyše, od technológie LNG sa bude upúšťať a rozhodne nespadá medzi palivá budúcnosti.

2. Jedným z hlavných argumentov navrhovateľov LNG terminálu je znižovanie emisií skleníkových plynov. Avšak používanie LNG ako paliva pre lode, pokiaľ sa zohľadní jeho celý životný cyklus, celkovo neznižuje emisie skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými palivami. Organizácia Transport & Environment vypočítala, že nekontrolovaný únik metánu môže dokonca emisie z lodnej dopravy zvýšiť.

3. Podpora pre LNG je hrozbou pre znižovanie emisií v sektore lodnej dopravu a brzdí investície do rozvoja udržateľnejších alternatívnych. Verejné zdroje by mali byť investované do technológií, ktoré majú budúcnosť a dokážu zabezpečiť znižovanie emisií skleníkových plynov, nie ich pravý opak!

4. Terminál na skvapalnený plyn, v blízkosti centra a obytných štvrtí predstavuje bezpečnostné riziko. Prečo? LNG je totiž vysoko horľavá látka. Najvýznamnejším nebezpečenstvom je teda možnosť požiaru a explózie. Za posledných 30 rokov bolo zdokumentovaných viac ako 19 nehôd LNG.

5. Terminál má dokonca potenciál zhoršiť aj kvalitu ovzdušia. Zámer totiž  zvýši hustotu nákladnej dopravy a s tým súvisiace znečistenie ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami aj z cestných cisterien na fosílny zemný plyn. Okrem toho má stáť len 50 metrov od CHVO Žitný ostrov čo je najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe.

6. Terminál môže byť aj prípadným zdrojom znečistenia vody nakoľko bude v blízkosti CHVO Žitný ostrov. Zásobníky LNG majú dvojstennú štruktúru s tepelnou izolačnou vrstvou (EPS, perlit, minerálna vata). V prípade, ak sa zavedú najprísnejšie monitorovacie procesy podľa OGMP 2.0, je akýkoľvek únik len veľmi málo pravdepodobný. Vyššia pravdepodobnosť znečistenia je zo strany inými chemickými látkami používanými napríklad pri skladovaní a preprave LNG (inhibítory korózie, chladivá, čistiace prostriedky, činidlá na emulzie, rôzne aditíva). Ak by došlo k veľmi nepravdepodobnej situácií úniku LNG v podzemných zásobníkoch, LNG sa rýchlo mení zväčša na plynný metán a NMVOC a unikne do ovzdušia.

Ak únik LNG postihne vodné ekosystémy, môže to mať škodlivý vplyv na vodné organizmy a biotopy, keďže v tej chvíli sa nemení na plynný metán, môže ostať v kvapalnej forme a miešať sa s vodou. Skvapalnený plyn môže vytvoriť plávajúce znečistenie na vode a mať toxický vplyv na stojaté, prípadne pomaly tečúce vody. Únik do pôdy môže spôsobiť dočasné zvýšenie jej toxicity pre organizmy.

Prepáč LNG, ale dnes už nie…

Pre technológiu LNG jednoducho nie je v dnešnej dobe a už vôbec nie v Bratislave, ani na Slovensku miesto. Zabudnime na fosílny plyn a fosílne palivá. Začnime konečne investovať do skutočne udržateľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré majú budúcnosť. Ak ťa výstavba LNG terminálu a podpora fosílnej infraštruktúry na Slovensku znepokojila rovnako ako nás, vyjadri svoj nesúhlas.

Ako sa môžeš zapojiť proti výstavbe LNG terminálu v Bratislave?

Podpíš verejnú výzvu.

✅ Zdieľaj informácie o fosílnom plyne s ostatnými v tvojom okolí.

✅ Vytlač si info leták a vyves ho vo svojom okolí, v práci či v škole alebo ho ukáž svojej rodine a priateľom.

✅ Vyves plagát proti výstavbe LNG vo svojej obľúbenej reštaurácii, kaviarni alebo v práci či v škole.

Materiály na stiahnutie

Chceš pravidelne dostávať novinky a informácie o našich kampaniach? Prihlás sa na odber noviniek.

Ak máš otázky ohľadom LNG terminálu a fosílneho plynu, radi ti ich zodpovieme. Napíš nám na emailovu adresu [email protected]