Klimatická kríza nie je hoax, ani abstraktný, nezrozumiteľný pojem. Nie je to ani vzdialená, pre Slovákov neosobná záležitosť roztápajúcich sa ľadovcov v Arktíde, požiarov v Austrálii, rozširujúcich sa púští v Afrike. A klimatická kríza už vonkoncom nepredstavuje ďalekú budúcnosť. Je to tvrdá, hmatateľná, nekompromisná prítomnosť. Taká, ktorá začala uberať zo slovenských zdrojov pitnej vody, berie si tretinu z dopestovaných úrod, je zodpovedná za smrť tisícov Slovákov, vážne ohrozuje zdravie milióna obyvateľov Slovenska. Toto je len časť zistení vedcov, ktoré sme zozbierali v nasledujúcej štúdii. 

Klimatická kríza jednoznačne prebieha, no čo je horšie, v niektorých aspektoch postupuje oveľa rýchlejšie ako predpokladali doterajšie scenáre. Podľa piatej hodnotiacej správy IPCC (Medzivládneho panelu pre zmenu klímy) sa do roku 2100 môže Zem otepliť o 1,5 až 4,5 stupňa. Aby sa svet vyhol katastrofickým následkom, ktoré ohrozia fungovanie životne dôležitých ekosystémov a dokonca aj ľudský druh ako taký, je potrebné urobiť všetko preto, aby sme oteplenie udržali pod hranicou 1,5 stupňa.i V súčasnosti sme však na trajektórii, podľa ktorej sa planéta oteplí pravdepodobne o 3 až 4 stupne.ii 

Pri štvorstupňovom globálnom oteplení by sa na Slovensku zvýšila priemerná ročná teplota o 5 až 6 stupňov. Išlo by o historicky bezprecedentný skok, ktorý bude mať drastický vplyv na prírodu, produkciu potravín, ohrozí zdroje pitnej vody a zdecimuje zdravie obyvateľstva.iii Na Slovensku už by neboli štyri ročné obdobia, ale len dve: dlhé, horúce leto a mierna daždivá zima.iv 

Klimatická kríza nie je iba jednou z bežných epizód v dlhej histórii Zeme, na ktorú má človek len minimálny vplyv. Medzi vedcami existuje zhoda, že súčasnú klimatickú zmenu má na svedomí prakticky výlučne ľudská činnosť (pod tento vedecký fakt sa podpísalo 11-tisíc vedcov zo 153 krajín svetav). Je to hlavne intenzita, rýchlosť a ničivosť tejto zmeny, ktoré sú bezprecedentné. Zem sa môže od roku 2000 do roku 2100 otepliť tak rýchlo, ako sa to v známej geologickej histórii planéty ešte nestalo.vi 

Urobili sme prehľad štúdií, analýz a správ, ktoré hodnotia dopady klimatickej krízy na Slovensko v troch kľúčových oblastiach – zdroje vody, poľnohospodárstvo a zdravie obyvateľstva. Klimatická kríza je najväčšia výzva, akej kedy Slovensko čelilo.