Organizácia Greenpeace Slovensko sa dnes pripojila ku globálnej kampani za vytvorenie siete morských rezervácií v oceánoch. 16 rokov potom, čo Greenpeace prvýkrát predstavil koncept vytvorenia morských rezervácií, vyvrcholí kampaň za ich vytvorenie koncom tohto leta na pôde OSN, kde prebehnú finálne rokovania o tzv. Globálnom dohovore o oceánoch. Greenpeace žiada, aby bolo dohovorom chránených 30 % svetových oceánov do roku 2030. Rozlohou ide o najväčší projekt ochrany prírody v histórií. Globálnu kampaň doposiaľ podporilo viac ako 3,5 milióna ľudí. 

V súčasnej dobe spadá pod určitý stupeň ochrany len 1 percento rozlohy voľných morí. Oceány sú však kľúčové pre zdravie planéty. Sú domovom cenných ekosystémov, akými sú napríklad koralové útesy alebo morské lúky a poskytujú obživu a potravu pre miliardy ľudí. Zdravé vitálne oceány tiež hrajú významnú úlohu pri regulácii a zmierňovaní dopadov klimatickej krízy. Oceány absorbujú až 30 % CO2 a 90 % prebytočného tepla. V neposlednom rade vďačíme oceánom za polovicu kyslíka na našej planéte. 

“Oceány sú plné rozmanitých ekosystémov, ktoré koexistujú v dokonalej rovnováhe. Nie sú len pastvou pre oči, ale aj neodlúčiteľným článkom života na zemi. V neposlednom rade sú našim kľúčovým spojencom v boji proti klimatickej kríze. Avšak aj oceány sú v kríze. Nadmerný priemyselný rybolov, hlbokomorská ťažba, znečistenie, to všetko ohrozuje krehký balans oceánskych ekosystémov a je nevyhnutné, aby sme s ich ochranou začali okamžite. Oceány patria nám všetkým, a preto je na nás, aby sme ich ochránili, ”komentuje Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko. 

Svetové oceány sú však na pokraji kolapsu. Každú minútu v nich skončí množstvo plastového odpadu o objeme jedného nákladného auta. Časté nekalé praktiky priemyselného rybolovu dostali už takmer 90 % svetovej populácie rýb na hranicu prežitia kvôli nadmernému lovu pre komerčné účely. Do prostredia oceánov navyše zasahuje aj ropný a ťažobný priemysel, ktorý znečisťuje a vypúšťa toxické látky. Kvôli zmene klímy sa zároveň rýchlejšie okysličujú, otepľujú a strácajú kyslík. 

Tak, ako sa snažíme o ochranu biodiverzity v našich lesoch a národných parkoch na území Slovenska, musíme podporovať aj ochranu oceánov. Veď napokon, žijeme na modrej planéte. Je načase zachovať tieto vzácne ekosystémy. Ak dáme oceánom šancu a priestor na regeneráciu, ochránime tým nielen ich rozmanitosť, ale aj našu budúcnosť,” zhrnula hovorkyňa Greenpeace Slovensko, Patrícia Brandysová.

Koncept siete morských rezervácií predstavil Greenpeace v publikácií Roadmap to recovery (Cesta k obnove) už v roku 2005. Prelomová štúdia si získala podporu z radov ekológov, morských biológov aj niektorých štátov. Koncom januára 2015 sa vlády z celého sveta dohodli na vytvorení záväznej právnej dohody na ochranu morského života v oblastiach za hranicami teritoriálnych vôd. Tento rok v lete sa uskutoční štvrté a rozhodujúce stretnutie na pôde OSN, na ktorom sa definitívne rozhodne o ochrane našich oceánov. 

Pridajte sa k ochrane oceánov a podporte petíciu za vytvorenie 30 % morských rezervácií.