Európska komisia dnes oficiálne predstavila kontroverzný plán na označenie fosílneho plynu a jadrovej energie za udržateľné investície v rámci nariadenia o taxonómii. Tento krok by mohol stimulovať odliv súkromných investícií v hodnote miliárd eur z čistých zdrojov energie, akými sú obnoviteľné zdroje, smerom k fosílnemu plynu a jadrovej energii. To by viedlo len k ďalšiemu prehlbovaniu klimatickej krízy.

Fosílny plyn je najznečisťujúcejšie palivo v Európskej únii, ktorého prudko rastúce ceny stoja za stále prebiehajúcou energetickou krízou. Jadrová energia rovnako nemôže byť považovaná za zelenú, pretože nielenže produkuje nebezpečný rádioaktívny odpad, ale výstavba nových reaktorov je časovo náročná a nedokážu byť preto spustené dostatočne rýchlo na to, aby prispeli k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ do roku 2030. Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2030 je však podľa vedeckej komunity nevyhnutné na to, aby sme zabránili najhorším dôsledkom klimatickej krízy.

“Rada by som nahlásila pokus o krádež. Niekto sa snaží uchmatnúť miliardy eur z obnoviteľných zdrojov energie a potopiť ich v technológiách, ktoré buď nijako nepomáhajú v boji proti klimatickej kríze, ako jadrová energia, alebo ktoré problém dokonca aktívne zhoršujú, ako fosílny plyn. Podozrivá sa nachádza v centrále Európskej komisie a je prezlečená za niekoho koho máme brať v otázkach riešenia klimatickej a ekologickej krízy vážne. Plán zaradiť jadro a plyn medzi zelené investície ide proti vedeckým poznatkom a je výsmechom ambícii EÚ byť globálnym lídrom v riešení klimatickej krízy. Je ťažké vysvetliť si to inak, ako darovanie peňazí čoraz viac zúfalejšiemu fosílnemu biznisu,” povedala Ariadna Rodrigo, kampanierka pre udržateľné financie Greenpeace European Unit.

Plán komisie kritizovali aj investori zo Skupiny inštitucionálnych investorov pre klimatické zmeny (IIGCC), ktorej členovia spravujú aktíva v hodnote viac ako 50 biliónov eur a ktorí uviedli, že návrhy Európske komisie týkajúce sa plynu by ,,nasmerovali kapitál na činnosti, ktoré nie sú v súlade so záväzkom EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu“. Právna analýza mimovládnej organizácie Client Earth tiež jasne hovorí, že zaradenie fosílneho plynu, ktorý je hlavným zdrojom energetických emisií v Európe, do taxonómie by nebolo v súlade s viacerými právnymi predpismi EÚ, vrátane zákona EÚ o klíme z roku 2021. Viaceré vlády a organizácie údajne plánujú právne kroky proti zaradeniu plynu a jadrovej energie do taxonómie.

,,Slovensko malo predpoklady na to stať sa lídrom stredoeurópskeho regiónu v oblasti klimatickej krízy. Žiaľ s každým ďalším relevantným rozhodnutím vlády sa od tohto líderstva ako krajina vzďaľujeme. Či už je to plánovanou výstavbou novej fosílnej infraštruktúry priamo v Bratislave na Dunaji alebo presadzovaním fosílneho plynu ako udržateľného paliva. Podporiť  zahrnutie fosílneho plynu medzi zelené investície je len ďalším dôkazom toho, že vláda a naši politickí predstavitelia radi hovoria o tom, ako riešia klimatickú krízu, ale keď príde na činy, postavia sa na stranu znečisťujúcich fosílnych spoločností,” dodáva Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

K sekcii o jadrovej energii sa vyjadrila aj Platforma pre udržateľné financovanie, ktorá združuje viac ako 50 odborníkov z podnikateľskej sféry, akademickej obce a občianskej spoločnosti, a ktorá radí Európskej komisii pri jej zelenej agende. Vo svojej oficiálnej pripomienke uviedla, že ustanovenia o jadrovej energii, najmä o rádioaktívnom odpade, porušujú kľúčovú zásadu taxonómie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby všetky zahrnuté technológie ,,nespôsobovali žiadne značné škody“ na životnom prostredí.

Návrh taxonómie pravdepodobne narazí na odpor poslancov Európskeho parlamentu, ktorí neboli zahrnutí do procesu prípravy a ktorí doteraz nemali možnosť preskúmať tento kontroverzný balík.

Organizácia Greenpeace vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby tento návrh zamietli. Na jeho zamietnutie je potrebná väčšina hlasov parlamentu, teda 353 poslancov. Greenpeace Slovensko zároveň žiada slovenskú vládu, aby ukončila verejné investície do plynovej infraštruktúry a pripravila plán na útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035.