Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko predstavila výzvu “Za zimu bez (c)hladu”, ktorou žiada vládu o okamžité riešenie energetickej krízy. Tú by podľa organizácie pomohla zmierniť adresná a efektívna finančná pomoc najzraniteľnejším domácnostiam, investície do využívania obnoviteľných zdrojov a obnovy budov či útlm využívania plynu.

 ©Tomáš Halász

Aktivisti a aktivistky z organizácie Greenpeace pred úradom vlády spustili online petíciu, v ktorej žiadajú vládu o opatrenia na riešenie prebiehajúcej energetickej krízy. Environmentalisti zároveň odovzdali premiérovi Eduardovi Hegerovi obraz (2 x 1,4m) od bratislavského umelca Michala Šumichrasta. Má znázorňovať situáciu, v ktorej sa mnohé domácnosti môžu v zime ocitnúť, ak bude vláda aj naďalej nečinná. Má mu pripomínať, že vysoké ceny plynu a následne energií, slabé investície do využívania obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti posúvajú domácnosti hlbšie do energetickej chudoby.

 ©Tomáš Halász

,,Situácia s vysokými cenami elektriny a tepla nebola nikdy vážnejšia a treba ju okamžite riešiť. Mnohé domácnosti sa od začiatku nového regulačného obdobia môžu ocitnúť v situácií, keď si budú musieť vybrať medzi zabezpečením základných životných potrieb či  teplom vo svojich domovoch. Ľudí na Slovensku predsa nemôžeme postaviť pred voľbu medzi hladom a chladom,” uviedla koordinátorka klimatickej kampane, Dorota Osvaldová.

 ©Tomáš Halász

Greenpeace žiada adresnú finančnú pomoc pre zraniteľné domácnosti, zvýšenie investícií do obnovy budov a do obnoviteľných zdrojov energie. Organizácia tiež žiada, aby boli dotácie na obnovu budov a využívanie obnoviteľných zdrojov odstupňované tak, aby pre najzraniteľnejšie domácnosti pokryli až 100 % potrebnej vstupnej investície. Ďalšou požiadavkou je zjednodušenie byrokratických procesov, stopka novej plynárenskej infraštruktúry a útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035.

 ©Tomáš Halász

,,Napriek tomu, že je tu kritická situácia týkajúca sa energií už nejaký ten mesiac, vláda stále nepripravila adresnú pomoc pre ľudí, ktorých ceny elektriny, tepla a vysoká miera inflácie môžu položiť na kolená. Už vôbec nevidíme ambíciu riešiť príčinu tejto krízy, ktorou je závislosť od drahého plynu, ktorý tieto problémy poháňa. Jednoducho potrebujeme energetické sytémy, ktoré budú lokálne, bezpečné a zaručia energiu a teplo pre všetkých. Dosiahnuť ich môžeme prostredníctvom obnovy budov, ktorá zníži energetickú spotrebu a rozvojom využívania obnoviteľných zdrojov. Bonusom je, že toto sú zároveň aj riešenia klimatickej krízy. Problém je tu, verejný dopyt máme, čo chýba je zas a znova vôľa politikov,” dodala riaditeľka Greenpeace Slovensko, Katarína Juríková. 

 ©Tomáš Halász

Ľudia môžu podpísať verejnú výzvu vláde “Za zimu bez (c)hladu” a podporiť riešenie energetickej krízy na www.zazimubezchladu.sk.