Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) predložil svetovým vládam šieste hodnotenie stavu klímy. Ide o súhrnnú správu za posledných deväť rokov, ktorá spája správy troch pracovných skupín a tri osobitné správy.


Cieľom šiestej, komplexnej správy IPCC je vykresliť realitu, popísať hrozby, ale aj načrtnúť riešenia. Posolstvo je jasné – ako spoločnosť máme všetky prostriedky na to, aby sme globálne emisie znížili do roku 2030 na polovicu. V správe sa opätovne zdôrazňuje, že riešenia už existujú a toto je rozhodujúce desaťročie pre opatrenia v oblasti klímy. Vplyvy na ňu sa totiž aj naďalej zintenzívňujú a predpokladá sa, že sa budú stupňovať s každým ďalším oteplením.

IPCC stanovil fakty ako podrobné vedecké usmernenie, ktoré má vládam ukázať, čo a ako robiť ďalej. Podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej sa správa IPCC nečíta ľahko. “Vedecké poznatky sú jasné a nepopierateľné. Každé rozhodnutie, ktoré ako spoločnosť v najbližších rokoch prijmeme, bude rozhodovať o živote našich detí a vnúčat. Teraz záleží na každej jednej tone oxidu uhličitého a na každom jednom stupni oteplenia. Veda ukazuje, že riziká sú čoraz väčšie a eskalujú rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Momentálne, bohužiaľ, smerujeme k otepleniu o 3.2 stupňa.”

Podľa Kataríny Juríkovej však záverečná správa IPCC dáva aj nádej, nech to znie akokoľvek pateticky: “Skutočne máme všetky riešenia na to, aby sme v najbližších ôsmich rokoch znížili emisie o polovicu – prechodom na obnoviteľné zdroje energie, ochranou a obnovou ekosystémov a zmenami v poľnohospodárstve. Aby sme udržali hranicu globálneho otepľovania na 1,5 stupňa, musíme prestať byť závislí od fosílnych palív. Akákoľvek nová fosílna infraštruktúra sa s týmto cieľom nezlučuje. Správa IPCC vychádza práve v čase, keď sa na Slovensku dokončuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie týkajúce sa výstavby nového terminálu LNG v bratislavskom prístave. Je to dokonalý príklad projektu, ktorý sa nemôže realizovať, ak to s bojom proti zmene klímy myslíme vážne.”

Nová správa od IPCC podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko ukazuje, že výzvy pred nami sú obrovské. Ale takisto sú pred nami aj možnosti, veci zmeniť. Treba však na to mať (okrem iného aj) politickú vôľu.

Nezávislý brífing Greenpeace Key Takeaways zo správ IPCC AR6 Working Group I, II a III je k dispozícii tu.