Najnovšia správa organizácie Greenpeace prichádza v čase, keď Európa bojuje s horúčavami a požiarmi a letecká doprava s rušením letov. Kľúčové zistenia podľa organizácie dokazujú, že nespravodlivé regulačné podmienky pre diaľkovú dopravu podkopávajú európsku železničnú dopravu, vykorisťujú pracovníkov a znečisťujú planétu. Zo správy vyplýva, že vlaky sú v priemere dvakrát drahšie ako lietadlá, pričom jedna cesta vlakom môže stáť niekedy až 30-krát viac ako lietadlom. Greenpeace vyzýva európske inštitúcie a vlády jednotlivých štátov, aby zaviedli klimatické cestovné lístky.

Cesta vlakom z Bratislavy do Londýna môže byť až 15-krát drahšia ako lietadlom, cesta z Londýna do Barcelony až 30-krát. Vyplýva to z najnovšej analýzy porovnania cien vlakových lístkov a leteniek, ktorú Greenpeace robil na 112-tich rôznych európskych trasách v 9 rôznych časových úsekoch. Správa tiež ukazuje, že vlaky sú v priemere dvakrát drahšie ako lety a približne 4-krát drahšie v Spojenom kráľovstve a Španielsku. Celkový vplyv lietania na klímu pritom môže byť viac ako 80-krát horší než cestovanie vlakom [1].

Napríklad na trase Bratislava-Londýn letelo v minulom roku viac ako 160 000 ľudí, čo z nej robilo v rámci pravidelných letov najvyužívanejšiu leteckú trasu na Slovensku. Vyprodukovalo sa približne 61 000 ton skleníkových plynov, čo je rovné znečisteniu zo 40 000 automobilov za rok. ,,Keďže najväčšia časť vlakovej trasy Bratislava-Londýn vedie cez Nemecko a Rakúsko, so 100 % obnoviteľnou elektrickou energiou, prechodom na železnicu by sa dalo ušetriť najmenej 85 % škodlivých emisií. V 3 z 9 analyzovaných dní bola cena vlaku vyššia ako 350 EUR. Len pri dlhodobých rezerváciách sa našiel vlak za 139,90 €. V priemere sú ceny vlakov na úrovni 780 % cien leteniek, pričom najväčší rozdiel je 15,5-násobný. Ide o tretiu najdrahšiu vlakovú trasu zo všetkých 112 analyzovaných trás,” uviedla hovorkyňa organizácie Greenpeace Slovensko
Miroslava Ábelová.

Európske železnice podľa Greenpeace poškodzujú najmä neférové podmienky nízkonákladových leteckých spoločností. Tie totiž prevádzkujú 79 % analyzovaných trás a vo väčšine prípadov sú lacnejšie ako železnice vďaka neférovým a agresívnym cenovým stratégiám. Niekedy ponúkajú dokonca lacnejšie prestupné lety ako spoločnosti, ktoré už prevádzkujú priame lety na tých istých trasách. To spôsobuje až 10-krát viac emisií skleníkových plynov. Táto prax často navrhuje cestujúcim, aby išli z Londýna do Bruselu napríklad cez Dánsko, čo je v čase klimatickej krízy nehorázne.

,,Správa ukazuje, ako zle nastavený systém motivuje Európanov lietať. Letecké spoločnosti benefitujú z nehoráznych daňových výhod. Najmä tie nízkonákladové využívajú všetky medzery v systéme: lety za 10 eur sú možné len preto, že skutočnú cenu platia iní. Hovoríme tu o vykorisťovaných pracovníkoch, o viacnásobných dodatočných nákladoch pre zákazníkov, o dotáciách miestnych orgánov z peňazí platcov daní… V záujme planéty a ľudí musia politici tento trend zvrátiť,” myslí si Herwig Schuster, dopravný expert kampane Greenpeace Mobilita pre všetkých.

Greenpeace preto vyzýva vlády jednotlivých štátov, aby zaviedli klimatické lístky – cenovo dostupné a jednoduché dlhodobé lístky platné vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy v krajine alebo vo vymedzenom regióne, vrátane všetkých vlakov a cezhraničnej dopravy. Tie môžu byť okrem iných možností financované z daní z neočakávaných ziskov, postupného zrušenia dotácií škodlivých pre životné prostredie alebo spravodlivého daňového systému založeného na emisiách CO2.


Poznámky:
[1] Celkový vplyv lietania na klímu môže byť viac ako 80-krát horší ako cestovanie vlakom. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry lietadlá vypúšťajú v priemere 4,84-krát viac emisií skleníkových plynov ako vlaky, čo je konzervatívny nízky odhad. Údaje sa líšia podľa krajiny, železničnej spoločnosti, trasy a typu vlaku, pričom pre väčšinu krajín sú k dispozícii národné údaje, pričom kľúčovým faktorom je mix elektrickej energie používaný železničnými spoločnosťami.