V Spojených arabských emirátoch (Dubaj) sa dnes začína 28. konferencia OSN o klíme (COP28). V kontexte alarmujúcich vedeckých poznatkov o súčasnom stave klímy nad ňou visí otáznik, či vlády konečne vypočujú silnejúce výzvy na postupné vyradenie fosílnych palív a dosiahnutie klimatickej spravodlivosti. Organizácia Greenepace vyzýva vlády k nekompromisnému záväzku ukončiť využívanie fosílnych palív, ale aj k zriadeniu špeciálneho fondu na krytie strát a škôd, ktoré spôsobili znečisťovatelia.

Ak chce svet udržať limit otepľovania stanovený v Parížskej dohode, musí text rozhodnutia COP28 obsahovať nekompromisný záväzok k spravodlivému a rýchlemu ukončeniu využívania všetkých fosílnych palív a okamžitému ukončeniu využívania nového uhlia, ropy a plynu. Globálne hodnotenie, ktoré má počas COP28 prebehnúť a priniesť reálny pohľad na to, v akej situácii sa nachádzame v plnení klimatických cieľov, musí zároveň priniesť výsledky, ktoré naštartujú transformačné opatrenia vo všetkých oblastiach a zároveň spravodlivo reagovať na rastúce klimatické hrozby. Organizácia Greenpeace zároveň žiada, aby sa zriadil nový fond na krytie strát a škôd, prostredníctvom ktorého znečisťovatelia zaplatia za škody, ktoré spôsobili.

Podľa riaditeľky Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej je s každou novou vedeckou správou jasné, že sa klimatická kríza zhoršuje a priestor na zvrátenie jej dôsledkov je čoraz menší: „Je neospravedlniteľné, že sa to deje aj napriek tomu, že riešenia máme na stole a ich podpora by zaručila nielen dodržanie cieľov parížskej dohody, ale zlepšila by aj život mnohých ľudí – dokonca aj u nás na Slovensku. Žiadame zástupcov Slovenska na COP28, aby sa postavili za silný záväzok ukončiť využívanie fosílnych palív vrátane ropy, plynu a uhlia – a za to, aby najväčší znečisťovatelia životného prostredia fosílnymi palivami niesli zodpovednosť za krízu, ktorú spôsobili. Greenpeace žiada klimatickú spravodlivosť. Tá znamená pomoc ľuďom, ktorí už dnes v dôsledku klimatickej krízy bojujú každý deň o prežitie – či už sa rozprávame o poľnohospodároch strácajúcich úrodu alebo o obetiach extrémnych výkyvov počasia.“

Na jednej strane ľudstvo doteraz ešte nikdy tak výrazne nepociťovalo dôsledky zmeny klímy, na strane druhej podľa vedcov a environmentalistov neboli riešenia ešte nikdy tak na dosah. Otázkou už preto nie je, ako tieto riešenia využiť, ale kedy. COP28 preto musí byť udalosťou, kde sa politické špičky dohodnú na ukončení éry fosílnych palív.

Vedúca delegácie Greenpeace na COP28 Kaisa Kosonen považuje klimatický samit za veľkú príležitosť. „COP28 môže byť zlomovým momentom, keď vlády budú konať na základe vedeckých poznatkov, zaviažu sa chrániť svojich občanov a dohodnú sa, že fosílne palivá sa stanú minulosťou,“ uviedla.

Poznámka: Delegácia Greenpeace bude v Spojených arabských emirátoch od 30. novembra a jej zástupcovia budú k dispozícií na rozhovory a vyhlásenia.

Greenpeace International Press Desk: [email protected], +31 (0) 20 718 2470 (k dispozícii 24 hodín denne)

Celé znenie Greenpeace Media Briefingu

Celé znenie Greenpeace Policy Briefing