Bruselj, 19. december 2018 – Le nekaj dni po tem, ko mednarodna skupnost na mednarodni podnebni konferenci ZN na Poljskem ni uspela pozvati k okrepljenim ukrepom za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C, so vlade evropskih držav sprejele zakonodajo, ki državam EU omogoča, da še naprej subvencionirajo fosilna goriva in jedrsko energijo.

Sebastian Mang, svetovalec Greenpeacea EU za podnebno in energetsko politiko, je izjavil: »V času, ko Evropejci vse bolj občutijo posledice podnebnih sprememb in trpijo zaradi naraščajočih življenjskih stroškov, države še naprej porabljajo denar davkoplačevalcev za podpiranje največjih onesnaževalcev. Industriji fosilnih goriv in jedrske energije se za dobičke zanašata na javna sredstva. Številne vlade držav EU nočejo prenehati s subvencioniranjem fosilnih goriv in tako kažejo, da ne mislijo resno s podnebnimi ukrepi.«

Eno glavnih spornih vprašanj v pogajanjih med vladami držav EU in Evropskim parlamentom je bilo, kdo bi moral imeti pristojnost za odobritev subvencij oz. tako imenovanih mehanizmov zmogljivosti, neke vrste skritih subvencij, namenjenih elektrarnam na premog, zemeljski plin in jedrsko energijo, ki naj bi zagotavljale oskrbo v primerih, ko je potrebna dodatna energija. Evropska komisija in Parlament sta si prizadevala, da bi dodeljevanje teh subvencij temeljilo na oceni zmogljivosti za proizvodnjo električne energiji na ravni celotne EU. Drčave članice so na drugi strani želele ohraniti popoln nadzor nad tem. Končni sporazum državam EU omogoča, da ne upoštevajo ocene EU in da mehanizme zmogljivosti dodeljujejo izključno na podlagi lastnih ocen.

Sporna točka je bilo tudi povezovanje subvencij z omejitvami emisij, kar bo vplivalo predvsem na elektrarne na premog. Po končnem sporazumu države ne bodo smele več podeljevati mehanizmov zmogljivosti elektrarnam, ki proizvedejo več kakor 550 g CO2 na kilovatno uro. Vendar pa ta omejitev ne bo stopila v veljavo do leta 2021 za nove elektrarne oziroma do leta 2025 za obstoječe obrate. Do četrtka zvečer je kazalo, da bodo te omejitve emisij začele veljati šele leta 2030, a zaradi pritiska številnih držav v zadnjem trenutku in vztrajanja pogajalske ekipe Evropskega parlamenta je bil na koncu dosežen boljši dogovor.

Poleg tega bodo iz teh novih pravil EU izvzeti mehanizmi zmogljivosti, ki bodo odobreni pred začetkom leta 2020. To pomeni, da bi lahko nekatere elektrarne, na primer na Poljskem, subvencije prejemale do leta 2035, ne da bi morale upoštevati nove predpise. Kot pravi Greenpeace, bi morali v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom z uporabo premoga postopno prenehati do leta 2030.

Elektrarne, ki prejemajo mehanizme zmogljivosti, so le redko izkoriščene (tu sta primera iz Velike Britanije in Nemčije), ko pa jih želijo uporabiti, pogosto ne delujejo.

Nedavno poročilo Greenpeacea je pokazalo, da države že sedaj na račune za električno energijo prikrito dodajo skoraj 58 milijard evrov za financiranje mehanizmov zmogljivosti. Od teh subvencij jih je skoraj 98 odstotkov namenjenih fosilnim gorivom in jedrski energiji.

Kontaktni podatki:

Sebastian Mang – svetovalec Greenpeacea EU za energetsko politiko: +32 (0)479 601289, [email protected]

Pisarna Greenpeacea EU: +32 (0)2 2741911, [email protected]

Za najnovejše novice in komentarje zadev na področju EU obiščite www.twitter.com/GreenpeaceEU.

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Greenpeace ne sprejema prispevkov vlad, korporacij ali političnih strank.