– pred državnozborskimi volitvami 13. julija 2014

V nedeljo, 13. julija, so volitve. Greenpeace si prizadeva za aktivno državljanstvo, zato pozivamo vse državljanke in državljane, naj se udeležijo volitev. Hkrati si želimo, da bi volivke in volivci pri presoji, kateri stranki zaupati svoj glas, upoštevali tudi stališče strank do pomembnih okoljskih vprašanj.

Greenpeace v Sloveniji največ dela na področju podnebno-energetske politike, zato smo se osredotočili na vprašanje obnovljivih virov energije kot rešitev za vrsto okoljskih težav, vključno s podnebnimi spremembami. Na drugi strani pa se zavedamo vloge jedrske energije kot ovire za nadaljnje spodbujanje obnovljivih virov energije. Dodatna jedrska elektrarna NEK II naj bi bila predvidoma velika od 1000 – 1600 MW (za primerjavo: TEŠ 6 je 600 MW). Kdor podpira gradnjo tako velike jedrske elektrarne, je jasno, da ga obnovljivi viri kot okolju in ljudem prijazna rešitev v resnici ne zanimajo. Če zgradimo NEK II, pri tem pa TEŠ 6 in JEK ostaneta v obratovanju, je jasno, da prostora za obnovljive vire ni. Do leta 2050 je še 35 let. To je dovolj časa, da v celoti preidemo na obnovljive vire energije, ob tem pa postopoma opustimo fosilno in jedrsko energijo. Gradnja NEK II, bi pomenila, da bi Slovenijo obsodili na jedrsko energijo in vse probleme ter nevarnosti, ki iz nje izvirajo, vse tja do konca 21. stoletja. Te poti se lahko izognemo. Državljanke in državljani nam lahko pri tem pomagate tudi tako, da upoštevate stališče strank do teh vprašanj in temu primerno glasujete na volitvah.

Greenpeace se zavzema za prehod Slovenije, EU in sveta na obnovljive vire energije do leta 2050, naše študije pa potrjujejo, da je energetski sistem, ki temelji na 100 % obnovljivih virih mogoč, zaželen in boljši za ljudi ter okolje. Greenpeace nasprotuje jedrski energiji, ker smo prepričani, da imamo na voljo boljše, čistejše in cenejše alternative. Iz tega razloga nasprotujemo gradnji NEK II in menimo, da bi morali v zameno vlagati v zmanjšanje porabe energije in v obnovljive vire energije. Te rešitve lahko v nekaj desetletjih ustreznih prizadevanj skupno nadomestijo jedrsko in fosilno energijo in nam zagotovijo energetski sistem, ki temelji na 100 % obnovljivih virih energije.

Pripravili smo infogafiko, kamor smo umestili stranke glede na stališče do teh dveh vprašanj. Stranke, ki so svoje mnenje izrazile nedvoumno smo enostavno ocenili. Stranke, ki so svoje stališče zrelativizirale in ga manj jasno izrazile, pa smo ocenili upoštevajoč njihova stališča iz preteklosti in tudi iz izjav, ki so jih njihovi predstavniki dajali v medijih. Stranke, ki so zagovarjale velik delež OVE ob gradnji JEK II, zagovarjajo nekonsistentno stališče, kar smo upoštevali pri ocenjevanju stranke.

Odgovore strank smo skrajšali in povzeli, ter jih za vas razvrstili po abecedi.

 

10. julij 2014

 

1)    STALIŠČA POLITIČNIH STRANK GLEDE DELEŽA OVE V LETU 2050

Stranke so odgovorile na vprašanje:

»Kakšen bo delež obnovljivih virov v porabi energije v Sloveniji leta 2050?«

Desus [1]: ?

DL [2]: Vsaj 80-odstoten.

Naprej Slovenija [3]:  Delež obnovljivih virov bo rastel z 2% letno rastjo sedanjega deleža obnovljivih virov energije. Do leta 2050  mora biti vsaj 70 % energije iz obnovljivih virov.

NSi [2]:  Vrabi bruto končne energije najmanj 50 odstotkov, v prometu pa najmanj 20 odstotkov.

Piratska Stranka [1] ?

PS [3]: Naredili naj bi vse, kar je v njihovi moči, da bo leta 2050 vsa energija pridobljena iz obnovljivih virov.

SD [2]: Okoli 45-odstoten.

SDS [2]: Največji možen, kot si ga bo gospodarstvo lahko privoščilo.

SLS [2]: Vsaj 60-odstoten.

SMC [3]: Naj ne bi presegal 40 odstotkov.

Verjamem [3]: Najmanj 40-odstoten.

ZAB [2]: Slovenija bi lahko do leta 2050 v celoti prešla na uporabo OVE in jedrske energije.

Zeleni Slovenije [3]: Vidijo Slovenijo kot tisto državo EU, ki bo sposobna prehoda v celoti na OVE do leta 2050.

ZL [3]: Storili naj bi vse, da bi dosegli 100% samooskrbnost Slovenije iz obnovljivih virov energije do leta 2050.

 

2)    STALIŠČA POLITIČNIH STRANK GLEDE GRADNJE NEK II

 

Stranke so odgovorile na vprašanje:

»Kaj podpirate, gradnjo drugega bloka NEK, podaljšanje delovanja zdajšnje nuklearke, ali nič od naštetega?«

Desus [1]: ?

DL [2]: Podpira podaljševanje obratovanja NEK I in gradnjo NEK II.

Naprej Slovenija [3]: Podpira gradnjo NEK II, predvsem pa podpirajo razvoj zmanjšanja porabe energije z visoko dodano vrednostjo.

NSi [2]: Podpirajo odlog odločitve o gradnji NEK II.

Piratska Stranka [1]: ?

PS [3]: Ne podpira gradnje NEK II. Podpirajo delovanje NEK I kot pomembnega deleža varno proizvedene energije, odločitve o novih gradnjah pa je potrebno preveriti z referendumom.

SD [2]: Gradnjo NEK II nameravajo preučiti.

SDS [2]: Se do vprašanja podaljševanja NEK I in gradnje NEK II ni želel opredeliti, zapisali pa so pogoje podaljševanja obratovanja obstoječe oz. gradnje nove jedrske elektrarne.

SLS [2]: Podpira podaljševanje obratovanja NEK I in gradnjo NEK II, o slednji se morajo odločiti državljani.

SMC [3]: O NEK II naj bi se odločili v okviru Energetskega koncepta Slovenije, do takrat pa ne podpira gradnje NEK II. Ne izključujejo možnosti posvetovalnega referenduma.

Verjamem [3]: Podpira podaljševanje obratovanja NEK I, nasprotuje pa gradnji NEK II.

ZAB [2]: Podpira podaljšanje obratovanja NEK I, o gradnji NEK II pa, da bi bilo potrebno razmisliti.

Zeleni Slovenije [3]: V jedrski energiji ne vidijo rešitve, saj je le-ta nevarna in nepredvidljiva. So proti gradnji NEK II.

ZL [3]: Odločno nasprotuje gradnji NEK II, podpirajo pa morebitno nadaljevanje obratovanje NEK1 – v kolikor ne dosežemo cilja energetske učinkovitosti in dograditev kapacitet OVE.

OPOZORILO: Dopuščamo možnost, da je dejansko stališče stranke drugačno od zapisanega v našem povzetku, zato ga bomo ustrezno popravili, če je iz javno dostopnih dokumentov razvidno, da stranka zastopa drugačno stališče, kot smo ga mi zapisali.

 


[1] Desus in Piratska stranka se na naše elektronsko sporočilo nista odzvali.

[2] Stališče političnih strank DL, NSi, SD, SDS, SLS, Verjamem in ZAB smo povzeli s članka »ANKETA: Katere so najpomembnejše točke pri viziji slovenske energetike do leta 2030« v reviji Finance, dne 2. 7. 2014.

[3]Stališče političnih strank Naprej Slovenija, PS, Zeleni Slovenije, SMC in ZL smo prejeli po pozivu preko elektronske pošte, dne 9.7.2014