Ljubljana 20. 5. 2024 — Pred današnjo sejo Državnega zbora, ko bosta pred poslankami in poslanci na mizi Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, organizacije Greenpeace Slovenija, Umanotera, Focus, PIC in dr. Dušan Plut, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, opozarjamo na številne sporne vsebinske vidike resolucije ter na nedemokratičen proces odločanja, ki v primeru JEK2 še najbolj spominja na plačevanje računov brez krčmarja.

©Branka Keser, Greenpeace

Glede na pomanjkanje vključujoče in transparente javne razprave o energetski prihodnosti Slovenije in ob popolni odsotnosti ključnih informacij o projektu JEK2 zastopamo skupno stališče, da je referendum o tako pomembnem strateškem projektu izsiljen in preuranjen. Poleg vseh neodgovorjenih vprašanj je prva ključna neznanka najbrž cena investicije, ki glede na izkušnje z gradnjami jedrskih reaktorjev v Evropi v zadnjih 30 letih lahko naraste tudi do trikrat glede na začetno vrednost. Če trenutno govorimo o 16 milijardah evrov, obstaja torej povsem realna možnost, da nas bo projekt na koncu stal 50 milijard evrov. Ob tem si lahko obetamo vrtoglavo stroškovno ceno elektrike, ocena le-te pa je glede na trenutno domnevno višino investicije vsaj še enkrat višja (125€/MWh) od cene, ki jo plačujemo danes.

Ob trenutnem poteku dogodkov in nerazumnem hitenju politike z referendumom ocenjujemo, da je projekt JEK2 že ob samem začetku skrenil iz demokratičnih tirnic in je državi povsem ušel izpod nadzora.  Vzporednice s TEŠ6 so več kot očitne,  scenarij za škandal pa se piše kar sam od sebe.

V naslednjih dneh imajo poslanci in poslanke Državnega zbora še zadnjo možnost, da to zaustavijo, zato jih pozivamo, da zavrnejo resolucijo in predlog za razpis referenduma.

Aljoša Petek, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja:

©Branka Keser, Greenpeace

»Projekt JEK2 je državi povsem ušel izpod nadzora. Politika je oblikovala konsenz o največji investiciji v zgodovini Slovenije brez kakršnihkoli konkretnih informacij ali podatkov. Ti politiki, ki bodo danes potrdili referendum, ne vedo, če bo JEK2 stal 10, 15, 20 ali 50 milijard. Ne vedo, koliko bo stala elektrika, niti okvirno ne. Ne vedo, kako bomo shranjevali odpadke, kje jih bomo shranjevali, koliko bo stalo ravnanje z njimi. Kljub predvolilnim obljubam se nadaljuje pokroviteljska politika do državljank in državljanov prejšnje vlade. Očitno namreč tudi tej vladi diktira stranka SDS, saj koalicija podpira predloge opozicije, ki podpira zasebne interese. Ločevanja med levimi in desnimi ob možnosti velikih provizij ni več. Robert Golob je prišel kot sončni kralj, očitno pa si želi oditi še kot jedrski.«

Dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj:

©Branka Keser, Greenpeace

»Stopamo natanko po poti TEŠ6: politika je zložno že izbrala energetski scenarij, kot da je ta edini možen, zdaj ga bo zapisala v resolucijo, nato pa nam bo omogočila ‘demokratično’ odločanje v obliki praznega referenduma. Rezultat smo že videli: ekonomsko in podnebno popolnoma zgrešen projekt, za katerega drago ceno plačujemo vsi. Ne delajmo si utvar: JEK2 ni odgovor na podnebno krizo, ni odgovor za poceni elektriko in ni odgovor za energetsko samozadostnost! Obnovljivi viri so, zato moramo vse sile usmeriti na čimprejšnji in vključujoč prehod na OVE.«

Dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj:

©Branka Keser, Greenpeace

»Priča smo procesu ekonomskega – ali bolj ne-ekonomskega odločanja o največji investiciji v slovenski zgodovini, ki je zelo pomanjkljiv. Manjka makroekonomska analiza, analiza stroškov in koristi za družbo, ocena stroškov investicije in ocena stroškov za davkoplačevalce, manjka tudi poslovni načrt za prihodnje obratovanje nove jedrske elektrarne.  Pred vsem pogrešamo analizo ekonomskih in finančnih tveganj, po katerih so nove jedrske elektrarne notorično znane. Zaradi tolikšni neznank pozivamo poslance, da ta teden ne glasujejo za resolucijo in referendum. To bi bila edina ekonomsko odgovorna odločitev. Če oblast najprej sprejme resolucijo o JEK2, nato pa o tem vprašanju razpiše več milijonov vreden posvetovalni referendum, to ni nič drugega kot zapravljanje javnega denarja. Toda že dolgo časa se zdi, da ne gre več za milijone, temveč za milijarde …«

Dr. Dušan Plut, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani:

©Branka Keser, Greenpeace

»Načrtovana gradnja nove JE Krško zaradi ogromnih stroškov gradnje v višini celoletnega državnega proračuna, vsaj 15 milijard evrov, ter zlasti zaradi teroristične, kibernetske, vojaške, potresne in hidrološke tveganosti ne bi bil varen, temveč z vidika jedrske varnosti – nevaren objekt. Prav vsaka proizvodnja in raba energije prinaša večje ali manjše negativne vplive na okolje in na varnost sedanjih in prihodnjih generacij, kar seveda še izrecno velja za jedrsko energijo. Državljanke in državljani Slovenije morajo zato imeti demokratično možnost izbire, da se torej pred referendumsko odločitvijo vsestransko in strokovno korektno seznanijo z vsemi konkretnimi posledicami in tveganji tako jedrskega kot nejedrskega energetskega scenarija Slovenije. Te možnosti sedaj nimajo.«

Sara Kosirnik, Greenpeace Slovenija:

©Branka Keser, Greenpeace

»Vse, kar trenutno vidimo v povezavi s projektom JEK2, kaže na nedemokratično in netransparentno držo politike, ki ne deluje v interesu prebivalk in prebivalcev. Drugega scenarija za energetsko prihodnost ne bomo dobili, niti ne vseh ključnih informacij o projektu, ki so nujne za izrekanje na referendumu. Dobili smo le kopico neodgovorjenih vprašanj, dogovarjanja za zaprtimi vrati in zlorabo instituta referenduma, posledice neodgovornih političnih odločitev bomo z visokimi cenami elektrike plačevali državljani in gospodarstvo. Poleg tega pa s to astronomsko investicijo na noben način ne bomo naslovili najbolj perečega problema podnebne krize. Sprašujemo se, kako bo ob več deset milijard težkemu projektu, ki bo v najbolj optimističnem scenariju začel delovati čez 20 let, politika izvedla razogljičenje, če denarja ne bo, časa nam pa že zmanjkuje?«