Ljubljana, 20. 7. 2020: Danes se končuje rok za oddajo pripomb na osnutek okoljevarstvenega soglasja za gradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO) v Vrbini, Krško. Organizaciji Focus in Greenpeace Slovenija opozarjata, da je okoljsko soglasje predvideno za dva odlagalna silosa, čeprav je za potrebe Republike Slovenije dovolj le en silos, in je tako okoljevarstveno soglasje planirano za občutno preveliko kapaciteto.


Organizaciji sta zadevo komentirali: Zakaj bi izdali okoljsko soglasje za objekt, ki ga ne potrebujemo in bi se bojda gradil šele čez 30 let? Idejo dveh silosov lahko razumemo le kot tiho utiranje poti za še eno jedrsko elektrarno v Sloveniji – projekt, ki nima nobene legitimnosti. Okoljsko soglasje mora biti izdano le za en odlagalni silos.

Okoljsko soglasje je predvideno za dva odlagalna silosa, ki bi naj zadostila za vse odpadke iz NEK, tudi hrvaški del. Glede na to, da je Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo dne 30.9.2019 sprejela odločitev, da bo Slovenija gradila le odlagališče za polovico NSRAO, ki bodo nastali med obratovanjem in razgradnjo NEK, medtem ko je Hrvaška že začela postopke za gradnjo svojega odlagališča, je treba temu prilagoditi postopek in izdati okoljevarstveno soglasje za samo en silos.
Tudi iz dokumentov, ki so priloženi vlogi za okoljevarstveno soglasjeje razvidno, da mora zmogljivost odlagališča zadoščati velikosti le enega silosa, tj. 990 odlagalnih zabojnikov oz. 12.157m3. Poleg tega, da je nepotreben glede na potrebe Republike Slovenije, bi se gradnja drugega silosa lahko začela med leti 2048 in 2050. Neprimerno je izdajati okoljevarstveno soglasje za objekt shranjevanja NSRAO skoraj 30 let pred (morebitno) izgradnjo.

Skladišče radioaktivnih odpadkov Morsleben v Nemčiji. (c) Greenpeace.