Ljubljana, 22. 4. 2021: Vlada Republike Slovenije bo v naslednjih mesecih sprejela Nacionalno strategijo za izhod iz premoga. Trenuten predlog letnice opuščanja premoga je 2033, kot možnosti pa se pojavljajo ideje še za kasnejše zapiranje. Greenpeace ponovno poziva Vlado RS, da pri sprejemanju letnice upošteva napotke podnebne znanosti in zaveze Pariškega sporazuma ter določi konec premoga v Sloveniji najkasneje leta 2030.

Katja Huš, predstavnica Greenpeace Slovenija:

Ne smemo sprejemati kompromisov z znanostjo in ekonomsko realnostjo. Konec premoga v tem desetletju je nujen in neizogiben. Podnebna znanost je jasna: hiter izstop iz premog je ključ, da preprečimo nevarno segrevanja planeta. Vsaka letnica po letu 2030 pa bi tudi v Sloveniji povečala tveganje za nenačrtovano zaprtje elektrarne in delavce izpostavila nejasni usodi. Vemo, da že danes TEŠ dela milijonske izgube. Ekonomska situacijo bo postajala zaradi dvigovanja cen C02, usihanja denarne pomoči EU ter razvoja sončne in vetrne energije, le še bolj nevzdržna. Ne slepimo se, bodimo pametni in se pripravimo.  

Iz ciljev Pariškega podnebnega sporazuma, utemeljenih na svarilih podnebne znanosti, ki ga je ratificirala tudi Republika Slovenije, izhaja, da bi morale države OECD, vključno s Slovenijo, v skladu z zavezami Pariškega podnebnega sporazuma premogovno proizvodnjo opustiti do leta 2030.

Polovica premogovnih elektrarn v Evropi je že napovedala svoje zaprtje do leta 2030 ali pa je že zaprtih. Trenutno le še 7 držav EU, med njimi tudi Slovenija, ni napovedalo izstopa iz premoga. Od tistih, ki takšen načrt imajo, le Nemčija načrtuje izhod iz premoga po letu 2030. Portugalska, od katere bo Slovenija sredi leta prevzela predsedovanje Svetu EU, je v začetku leta zaprla 1296 MW premogovno elektrarno Sines, kurjenje premoga pa bodo v državi popolnoma zaustavili še pred koncem leta.Preteklo leto je bilo prelomno za EU, saj smo prvič v zgodovini proizvedli več električne energije iz obnovljivih virov kot iz fosilnih virov. Premogovna proizvodnja je v letu 2020 padla za 20 %, od leta 2015 pa se je kar prepolovila.