Ljubljana, 7. maj 2024: Danes bo v Državnem zboru potekala seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bo obravnavan Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji in Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o JEK 2. Organizacije Focus, Greenpeace Slovenija in Umanotera opozarjajo na pomanjkanje informacij o predlogu gradnje nove jedrske elektrarne v Sloveniji in na nevarnost jedrskega enoumja, ki se skuša ustvariti tudi v Državnem zboru in Slovenijo vodi v novo energetsko zablodo. Organizacije zato poslance in poslanke pozivajo, naj zavrnejo predlog Resolucije in predlog posvetovalnega referenduma.

Sara Kosirnik, predstavnica Greenpeace Slovenija:

Predlog referenduma je v trenutnih okoliščinah le poskus hitre legitimacije projekta JEK 2 brez resne razprave o projektu samem. Še vedno ostajajo neodgovorjena ključna vprašanja: Kakšna bi bila cena izgradnje, skupaj s skladiščenjem odpadkov in razgradnjo jedrske elektrarne? Kdo bo plačal za to? Kako bi cena novega reaktorja vplivala na ceno električne energije za vse nas? Koliko časa bi trajala gradnja? Kaj bi več desetletij trajajoča gradnja pomenila za pravočasno opustitev fosilnih goriv in za druge investicije na področju energetike in prometa v desetletjih med tem? Brez odgovorov na vsa ta ključna vprašanja bo tako politika z referendumom o JEK 2 prenesla odgovornost na državljane, ki se bomo prisiljeni odločiti o projektu, o katerem ne vemo praktično ničesar.

Lidija Živčič, strokovna vodja na Focusu, društvu za sonaraven razvoj:

Enkrat smo v Sloveniji že videli takšno enoumje okoli energetskega projekta, pa se ni dobro končalo. S pomočjo dobro financiranega pr-stroja se sedaj načrtno ustvarja vtis, da je jedrska pot edina možna, ki je skrajno zavajajoč in skregan z realnostjo. Jedrskih elektrarn se v Evropi praktično ne gradi. JEK 2 bi pomenil nevarno izgubljanje časa in denarja, ki bi morala iti v množico ukrepov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. To so rešitve, s pomočjo katerih lahko najhitreje in najceneje opustimo fosilna goriva. Še posebej v času, ko je cena elektrike iz sonca in vetra nižja od tiste iz novih jedrskih gradenj, je vlaganje v JEK 2 popolnoma zgrešeno. Drage položnice za elektriko zaradi JEK 2 pa bomo plačevali mi vsi.

Jonas Sonnenschein, vodja projektov na Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj:

Gre za izsiljeni referendum za legitimizacijo projekta, za katerega niti glavni investitor niti vlada ne vesta, kako velik bo, kdo ga bo gradil, katere države ga bodo financirale, kdo bo imel gospodarske koristi in kdo nosi finančno tveganje. Ali vemo, kakšen je poslovni načrt JEK2 v električnem omrežju, v katerem bodo v veliki meri prevladovali obnovljivi viri energije? Ne! Ali vemo, kakšen je načrt za obvladovanje organizacijskih tveganj, zamud v dobavni verigi jedrske energije, pomanjkanja potrebnih znanj itd.? Ne! Ali obstaja načrt, kako preprečiti, da bi davkoplačevalci nosili tveganje velikih prekoračitev stroškov, da bi prihodnje generacije nosile stroške razgradnje in skladiščenja odpadkov, medtem ko bi trgovci z električno energijo imeli velike dobičke od prodaje električne energije? Ne!


KONTAKT

Jonas Sonnenschein, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, +386 30 767 458

Sara Kosirnik, Greenpeace Slovenija, [email protected], +386 30 408 553