Prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE

Ljubljana, 14. januar 2019: Ministrstvo za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE predlaga spremembe, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo njihov delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Javna obravnava predlaganih sprememb traja do 21. januarja.

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace v Sloveniji in Skupnost občin Slovenije, ki smo si že dlje časa prizadevali za ta ukrep, pozdravljamo predlagane spremembe. Spremembe bi lahko dale nov zagon OVE sektorju, spodbudile lokalne projekte, v katerih bodo sosedje skupaj proizvajali čistejšo energijo in s tem pripomogle k opuščanju fosilnih goriv. Organizacije hkrati opozarjamo na potrebo po dolgoročni stabilnosti ukrepa in potrebo po njegovi promociji. Zato Ministrstvo za infrastrukturo pozivamo, da spremembe čim prej uveljavi tudi na ravni Energetskega zakona[1], si v okviru nastajajočega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta zastavi konkretne cilje, ki jih želi doseči s samooskrbo, ter ukrep podpre tudi z nacionalno promocijsko kampanjo za spodbujanje skupnostnih energetskih projektov.

Dr. Tomislav Tkalec, predstavnik društva Focus, predlog komentira:

Na terenu zaznavamo veliko motivacijo posameznikov in skupnosti za skupnostne energetske projekte, ki jih bo po tej uredbi dejansko tudi možno realizirati. Energetika že dolgo ne bi smela biti zgolj zaprt krog velikih energetskih podjetij, saj so se razmerja, tehnologije in možnosti vključevanja manjših akterjev radikalno spremenila. S tem se odpira precej širši prostor za manjše proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki so decentralizirano razpršene, tako prostorsko kot lastniško.

Katja Huš, predstavnica Greenpacea v Sloveniji, pravi:

Zagotovo je to dolgo pričakovana sprememba, ki dejansko upošteva, v katero smer se mora energetika spreminjati. A nič ne bo pomagalo, če bodo to ostale črke na papirju. Če je ministrica. Bratušek resna v svoji nameri spodbujati samooskrbo, naj pospremi ukrep s široko promocijsko kampanjo, ki bo dejansko spodbudila ljudi, da postavljajo skupne elektrarne. Zakaj ne bi bili poleg nacionalnih kampanj o zdravju, prehrani, varnosti v prometu, ljudje obveščeni tudi o možnosti sosedske sončne elektrarne? Ministrstvo si naj zastavi tudi konkreten cilj. V kolikor OVE skupnosti ne bodo prispevale k energetskemu prehodu kot zastavljeno, se lahko namreč sprosti nekatere omejitve, kot je omejenost projektov na območje iste transformatorske postaje.

Dr. Vlasta Krmelj, županja Selnice ob Dravi in predstavnica Skupnosti občin Slovenije, dodaja:

Številne občine imajo v svojih razvojnih strategijah in načrtih trajnostnega razvoja samooskrbo kot enega temeljnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Spodbujanje aktivnega vključevanja občanov, skupnosti in občin na področju razvoja energetike v lokalnih skupnosti je zelo pozitivna sprememba, ki bo omogočala izvedbo večjega števila projektov. To bo poleg pozitivnih učinkov na rabo obnovljivih virov energije imelo zagotovo vpliv na nova delovna mesta in gospodarski razvoj, predvsem območij izven regionalnih središč.

Virtualni net metering v sosedskah. (c) Greenpeace.


Kontakt

Katja Huš, Greenpeace v Sloveniji, 040 981 621, [email protected]

Dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, 01 515 40 80, [email protected];

Dr. Vlasta Krmelj, SOS, [email protected], 031 334 376


[1] Predlog zakonske ureditve je namreč že prejel široko podporo v parlamentu.

Povezava: Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE.

Sporočilo za javnost v PDF obliki.