Tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Eskişehir, kömürlü termik santral tehdidiyle karşı karşıya. Alpu Ovası’na kurulmak istenen termik santralin onaylanan ÇED raporu eksiklikler ve hatalarla dolu.

Miadı dolmuş fosil yakıt kaynağı kömür ile enerji üretimi yapılacak bu proje hayata geçerse bölgede verimli tarım arazileri zarar görecek ve erken ölümlere yol açacak.

Hem cebimizi yakacak, hem de bizi sağlığımızdan edecek kömürlü termik santral projesine karşı mücadeleye katıl, imza ver.

Neler yapabilirsin?

1
2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslen
Kömür Hikayeleri

Eskişehir’in havasını, suyunu, tarım alanlarını etkileyecek olan kömürlü termik santralin eksikliklerle/hatalarla dolu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu iptal edilsin.

Türkiye’de kömürlü termik santrallerin etkilediği yaşamlara yakından bak.

1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslen

Eskişehir’in havasını, suyunu, tarım alanlarını etkileyecek olan kömürlü termik santralin eksikliklerle/hatalarla dolu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu iptal edilsin.

İMZA VER

Türkiye’de kömürlü termik santrallerin etkilediği yaşamlara yakından bak.

Tanık Ol

Bizden Yazılar

Raporlar

Kırklareli’de Termik Santral Tehlikesi

| Greenpeace Türkiye

Kırklareli Dokuzhöyük Bölgesi’nde önerilen kömürlü termik santralin kurulacağı tarım topraklarının tarımsal açıdan değerlendirilmesi. Trakya Bölgesi tarımsal potansiyeli yüksek olan en önemli tarım topraklarına sahip bölgelerimizden olması nedeniyle “Tarımsal Sit Alanı” olarak…