2017 yılında Türkiye’de hava kirliliği, trafik kazalarının 7 katı kadar can aldı. O yılda Türkiye’de hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyelere indirilseydi ölümlerin %13’ü önlenebilirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde belirlenmiş olan PM 2.5 ulusal sınır değerleri Türkiye’de de belirlenmeli. Halk sağlığının gözetilmesi ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesi için bu çok önemli bir adım olacak.