Zamknij okienko

Możemy powstrzymać katastrofę klimatyczną

Raport / Publikacja - 5 października, 2018
Briefing na temat specjalnego raportu IPCC o ograniczeniu wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C.

Raport klimatyczny IPCC to raport zamówiony w 2015 r. przez państwa-sygnatariuszy porozumienia paryskiego, które zadały IPCC pytanie o to, co powinny zrobić, aby zrealizować cele przyjęte podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu. Raport odegra znaczącą rolę w dostarczeniu wskazówek umożliwiających osiągnięcie celów porozumienia paryskiego. Jedną z nich będzie zwrócenie uwagi państw na konieczność zwiększenia swoich ambicji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., tak zwanych wkładów krajowych (ang. Nationally Determined Contributions, NDC).

Briefing IPCC 1,5°C