Zamknij okienko

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

Raport / Publikacja - 28 października, 2013
[R]ewolucja energetyczna dla Polski - scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Ze wstępu prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego:

(...) era skrajnie scentralizowanego systemu energetycznego, rodem z XX wieku, zbliża się w Polsce do końca. System ten w niniejszym opracowaniu przedstawiony jest jako referencyjny. Jest on drogi, nie zapewniający już bezpieczeństwa energetycznego, nieefektywny i szkodliwy dla środowiska.
Autorzy przeciwstawiają mu system zdecentralizowany, oparty głównie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, nazwany scenariuszem alternatywnym. (...)

To teraz ważą się losy przyszłości polskiej energetyki na całe dekady. Od woli politycznej rządzących zależy, którą drogą ona pójdzie – czy zostaniemy zepchnięci w ślepą uliczkę coraz droższej, w dużej mierze importowanej energii z paliw kopalnych, czy też już teraz odnawialne źródła energii otrzymają takie możliwości rozwojowe, na jakie zasługują. Ufam, że niniejsze opracowanie, przedstawiające możliwy do realizacji, realny scenariusz rewolucji energetycznej dla Polski, stanie się pomocne w pogłębionych dyskusjach prowadzących do wypracowania strategii energetycznej na miarę XXI wieku.

Pobierz plik:

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [PL]

Energy [R]evolution: A sustainable Energy Outlook for Poland [Eng]