Zamknij okienko

Nie można dla pieniędzy zabijać zwierząt chronionych

Informacja prasowa - 29 grudnia, 2016
Komentarz Greenpeace w sprawie zezwolenia na uśmiercenie żubrów ze stada zamieszkującego Puszczę Borecką.

Dyrektor Greenpeace Polska wystąpił z wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udostępnienie pełnej dokumentacji przygotowanej przez Nadleśnictwo Borki w sprawie zezwolenia na uśmiercenie żubrów ze stada zamieszkującego Puszczę Borecką. Zdaniem Greenpeace  wyjaśnienia udzielone przez tamtejsze nadleśnictwo Polskiej Agencji Prasowej rodzą więcej pytań niż odpowiedzi w tej sprawie. 

Nie można dla pieniędzy zabijać zwierząt chronionych. Żubr to nie tylko rzadkie i chronione zwierzę, to także symbol naszej ojczystej przyrody. Nie ma i nie będzie zgody na strzelanie komercyjne do symboli narodowych. Celowe uśmiercanie zwierząt chronionych musi być poprzedzone wnikliwą oceną naukową, zgodną ze współczesną wiedzą na temat ochrony gatunkowej dzikich zwierząt. O taką właśnie ocenę pytamy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, licząc, że nie ugnie się przed jakąkolwiek presją polityczną ze strony lobby związanego z ministrem środowiska  -  komentuje Robert Cyglicki, Dyrektor Greenpeace Polska.

Tematy