Dzika przyroda jest ważna

Dzika przyroda jest bardzo ważna dla Polek i Polaków. Zdecydowana większość społeczeństwa oczekuje, że w przypadku konfliktów między rozwojem gospodarczym a ochroną przyrody, priorytet będzie miała ta druga. Dlatego coraz częściej mniejsze i większe grupy, działające lokalnie i na terenie całego kraju, występują w obronie chronionych gatunków zwierząt, sprzeciwiają się prowadzeniu dróg ekspresowych przez cenne przyrodniczo tereny, protestują przeciwko wycinkom drzew i niszczeniu lasów.