Ochrona przyrody

Polski system ochrony przyrody wymaga wielu poprawek tak, aby w większym stopniu realnie chronił dziką przyrodę, a nie interesy inwestorów. Sprzeciwiamy się ujawnianym co i rusz planom rządzących, by poluzować istniejące przepisy i jeszcze bardziej osłabić system ochrony przyrody.

Dzika przyroda jest ważna

Dzika przyroda jest bardzo ważna dla Polek i Polaków. Zdecydowana większość społeczeństwa oczekuje, że w przypadku konfliktów między rozwojem gospodarczym a ochroną przyrody, priorytet będzie miała ta druga. Dlatego coraz częściej mniejsze i większe grupy, działające lokalnie i na terenie całego kraju, występują w obronie chronionych gatunków zwierząt, sprzeciwiają się prowadzeniu dróg ekspresowych przez cenne przyrodniczo tereny, protestują przeciwko wycinkom drzew i niszczeniu lasów.