Имаш идея, визия или проект как възстановяването от кризата да е зелено и насочено към бъдещето? Сподели ни ги до 28 юни!


Кризата COVID-19 – предизвикателства и възможности 

Кризата, предизвикана от COVID-19, е знак и генерална репетиция за онези заплахи, като унищожаването на природата и промените в климата, които са причинени от човешка дейност. В доклада ни „Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата”, поставяме въпроса как променяме човешките дейности, за да имаме по-добър живот в здрава околна среда. 

Корица на доклада „Завръщане в Бъдещето – зелено възстановяване от кризата“, май 2020 г.
Корица на доклада „Завръщане в Бъдещето – зелено възстановяване от кризата“, май 2020 г. © Даниела Янкова/ „Грийнпийс“

Сегашната криза е и възможност да продължим към бъдещето с нови практики, а не да се заключваме в миналото. Целта на доклада е да отвори темата и да стимулира дискусията за това как обществото и икономиката могат да продължат в ново направление, което е базирано на зелено и устойчиво развитие. 

„Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата” показва примери от държави в три основни направления – икономика, енергетика и градоустройство. За постигане на максимално смислени действия и изход от кризата обаче е нужно участието на повече здравомислещи хора с идеи и експертиза в различни области като опазване на околната среда и биоразнообразието, водни ресурси, дигитални технологии и иновации, образование, здравеопазване, градско развитие, изкуство, предприемачесто и други.  


Предизвикателство „Зелено възстановяване“

Предизвикателство „Зелено възстановяване“,
©Даниела Янкова/ „Грийнпийс“ © Даниела Янкова/ „Грийнпийс“

С настоящата инициатива отваряме възможността за всеки един човек да допринесе за зеленото възстановяване, като предложи идея, визия или проект. Инициативата цели да провокира визионерско мислене и да събере качествени решения за настоящите и предстоящите проблеми и да даде възможност и трибуна на хора с идеи да ги развият, споделят и да намерят съмишленици. 

Идеите могат да бъдат насочени към подобряване на градската среда, енергийната система, използване на все повече възобновяеми източници, кръгова икономика и още много други теми, свързани със зелено възстановяване. 

Ако и ти имаш такива идеи участвай в предизвикателство “Зелено възстановяване”!

Етапи на провеждане

ЕтапиСрокове*
Етап 1: Изпращане на авторски идеидо 28.06
Етап 2: Журиране и селекция на победители28.06-06.07
Етап 3: Обявяване на победителите06.07
Етап 4: Публично споделяне на най-добрите идеи 7-16.07
Етап 5: Награждаване, публично представяне на идеите и дискусия22.07
Етапи на провеждане на предизвикателство „Зелено възстановяване“

*Срокът за Етап 1 е удължен от първоначално обявения: до 28 юни. Съответно има малки промени и в сроковете на следващите етапи, както е отразено в таблицата по-горе.

След журирането: 

 • Авторите на избраните идеи ще бъдат наградени със соларни устройства. 
 • Избрани автори ще бъдат поканени да се включат в публично представяне на идеите си и обща дискусия относно възможностите и необходимите действия за зелено възстановяване. 
 • Избрани материали ще бъдат публикувани през социалните мрежи на „Грийнпийс“ – България. 

Критерии за оценка

Постъпилите идеи ще бъдат оценени от жури, състоящо се от представители на „Грийнпийс” – България и външни експерти. Критериите, по които ще са оценява са следните: 

 • Взаимообвързаност – идеите предлагат комплексни решения, които имат ефект върху повече от една сфера на човешкия живот. Например, стимулирането на пешеходно и велосипедно движение оказва влияние върху: здравето на хората, чистотата на въздуха, икономиката; 
 • Иновативност –  идеята предлага различно и ново за България решение; 
 • Практична приложимост – доколко идеята е достъпна и приложима в настоящата действителност;
 • Конкретика и устойчивост – идеята има конкретен план за реализация и постигане на нейната устойчивост във времето;
 • Социална ангажираност – идеята предлага решение, което има добавена стойност и ангажира местните общности (напр., осигурява работни места и/или възможности за преквалификация и др.); 
 • Екологична съвместимост – идеята е съобразена с опазването на околната среда и биоразнообразието или друго направление, което подпомага устойчивото развитие в България;

Условия и изисквания за участие  

 1. Кандидатите могат да участват индивидуално, в екип или представляващи  организация.
 1. Допустими формати: идеята може да бъде в писмен вид, видеоклип или друга авторска форма на себеизразяване. Бъди креативен. 
 • Примерни формати: снимка, рисунка, схема, чертеж, физически прототип макет и други. 
 • Ако идеята е в писмена форма, трябва да бъде до 2000 думи. 
 1. Независимо от избраната форма на представяне, задължително трябва да има включена следната информация:
 • Кратък параграф до 800 символа, който описва идеята.
 • Контакти: имена, възраст, населено място и телефон за връзка;
 1. Всички материали трябва да са авторски. С участието си кандидатите го декларират.
 1. Споделените от кандидатите данни ще бъдат използвани и съхранявани само и единствено за целите на Предизвикателството.
 1. Посредством участието си в Предизвикателството кандидатите се съгласяват с условията на предизвикателството и че „Грийнпийс“ – България има право да разпространява идеите им в тяхната цялост или частично.  

Изпрати ни идеите си на [email protected] с тема (subject): Зелено възстановяване до 28 юни.


Включи се и във Фейсбук събитието на предизвикателство и виж кои твои приятели също ще се влкючат.

Подкрепи каузата за бъдеще без замърсяване и унищожаване на природата, като подпишеш петицията: https://act.gp/Green-Recovery-Petition-Live