Отговор от „За Земята – Достъп до правосъдие“, Сдружение за дива природа „Балкани“ и „Института за зелена политика“ на публикация от дата 14.02.2018 г във в. „Труд“

Отговор от

„За Земята – Достъп до правосъдие“, Сдружение за дива природа „Балкани“ и „Института за зелена политика“ на публикация от дата 14.02.2018 г., със заглавие:

„Зелените“ оставят без парно 13 000 души в Сливен“, с подзаглавие „Петко Ковачев и Катерина Раковска са зад удара срещу общината“ във в. „Труд“

Уважаеми г-н Блъсков,

Настоящият отговор е  във връзка с публикация без автор във вестник „Труд“ от 14.02.2018 г., озаглавена „Зелените“ оставят без парно 13 000 души в Сливен“(1)

В публикацията се твърди неправилно, че застрашени да останат без парно са близо 13 000 души в град Сливен, след като организациите обжалват издаденото ново разрешително на „Топлофикация Сливен“. Твърдението е погрешно, тъй като обжалването на новото комплексно разрешително не може да причини спиране на топлоподаването, за което се спекулира в статията. Спиране дейността на „Топлофикация – Сливен“ или на други топлофикации може да се случи само при определени условия: ако те нямат възможност да изпълняват издадените им комплексни разрешителни или на база въведени законови изисквания за дейността им. Дори тогава подобно спиране може да стане факт едва след изрично решение на компетентния орган – Изпълнителната агенция по околна среда.

Практиката да отстояваме правото на информация и чиста околна среда на гражданите необосновано и извън контекст бива наречено в цитираната публикация „зелен рекет“.
Според текста, за да „бъде прекъсната тази практика е необходимо да бъдат продължени промените в Закона за околната среда, с които обжалването на ОВОС за обекти от национално значение вече става само на една инстанция“.

В разгледания казус – обжалване на Комплексно разрешително, не можем да наречем „практика“ това гарантирано законово право. Необходимостта за промяна на Закона за опазване на околната среда, съответно в частта за обжалване на ОВОС, е извън предмета на оспорване, за което публикацията информира.

Що се отнася до развиването на икономиката, то се случва с инвестиции в технологии с бъдеще. Вместо това, държавата ни поддържа технически и морално остарели производства, докато губим ценно време да влезем в крачка със съвременните тенденции, които търсят енергийна ефективност, минимизиране на вредните емисии, оползотворяване на отпадъците чрез разделно събиране и рециклиране.

Повечето български общини изостават значително със системите за разделно събиране и рециклиране, с мерките за подобряване качеството на въздуха и екологичните решения за енерго- и топлопроизводство. Издаденото комплексно разрешително дава възможност да се изгарят отпадъци без инсталацията да отговаря на най-добрите налични техники и позволява значително по-високи вредни емисии. Чрез изгаряне на отпадъци и избягване на инвестиции в пречиствателни съоръжения, операторите само удължават агонията на тези остарели инсталации като вредят и на хората. Според доклада „Тъмният облак над Европа“(2), работата на „Топлофикация – Сливен“ за 2015-та година е довела до загубата на 3540 работни дни и над 37 мил. евро здравни разходи.

Като неправителствени организации, които работят за здравето и благоденствието не само на природата, но и на хората, сме длъжни да реагираме своевременно на подобни действия. Съгласни сме, че „законодателството и екологичните норми трябва да бъдат спазвани“. Затова и внесохме жабла срещу решението на компетентия орган да издаде ново разрешително. Нашият иск няма да спре работата на „Топофикация – Сливен“, в най-добрия случай може да подпомогне хората в Сливен да защитят правото си на чист въздух и околна среда.

Бележки:

  1. С подзаглавие „Петко Ковачев и Катерина Раковска са зад удара срещу общината“, без изписан автор, с отбелязване „от ТРУД“, във вестник  „Труд“. Статията е налична и в електронната версия на вестника, на електронен адрес:
    https://trud.bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-13-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B2/ Местна сливенска медия – вестник „Cливен днес и утре“, собственост на „СЛИВЕН ДНЕС И УТРЕ“ ООД, с ЕИК: 119648478, дословно повторя публикацията, като текст и снимковия материал, единствената промяна е в подзаглавието на публикацията, а именно: „Градът ни е на път да стане поредната жертва на „зеления рекет“, който спира инвестиции за милиони и спъва развитието на икономиката“. Статията на местната медия се намира на електронен адрес:
    https://slivensega.wordpress.com/2018/02/15/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4/.
  2. „Тъмният облак над Европа“ http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/climate_change/badeshte-bez-vuglishta/Coal-reports-in-English/Europes-dark-cloud/