Неща, които можеш да направиш

Искаме и ти да се включиш, защото заедно сме по-силни

Публикации

Нуждаем се от вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация

октомври 2021

Отворено писмо на коалицията от граждански организации „За зелен рестарт“ с настояване за създаване на длъжността вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация.

Призив към правителството на Република България за предприемане на неотложни стъпки във въглищната индустрия през 2021 г.

септември 2021

Въглищната индустрия в България има спешна нужда от реформи в името на бъдещето, на енергийната сигурност на страната и в подкрепа на заетите в нея.

„Неутолимата жажда на енергетиката“ – научен доклад на „Грийнпийс“ – България

юли 2021

Докладът показва, че водните ресурси в района на река Марица са застрашени в резултат от огромните количества вода, използвани за охлаждане в енергетиката, както и от задълбочаването на климатичните промени.

The Unquenchable Thirst of Energy Production – science report

юли 2021

The findings show that the continued operation of the Maritza Iztok complex in the future may induce serious water stress in the Maritsa River basin.

Снимките от ТЕЦ „Брикел“ донесоха поредица от актове, но не и край на замърсяването

май 2021

ТЕЦ „Брикел“ е изгорила близо 400 000 тона незаконно гориво — биомаса, в рамките на 2020 г. и е извършвала това нарушение регулярно.

Какво планират партиите за водите и използването им в енергетиката?

април 2021

Екипът на „Грийнпийс“ – България отправи три въпроса, касаещи състоянието и опазването на водата в страната в контекста на енергийните политики в страната към шестте политически партии в парламента.

Последна седмица за изпращане на мнения относно искането на ТЕЦ „Брикел“ да гори биомаса и нефтошисти

април 2021

До 26 април 2021 г. можете да изпратите писмо до Изпълнителна агенция по околна среда, за да изразите позицията относно искането за ново разрешително на ТЕЦ „Брикел“.

Избери водата

март 2021

Предстоящите парламентарни избори в България ще се състоят на фона на предизвикателен период за обществото ни, белязан от здравна, социална, икономическа и климатична криза. Темата за водата обединява много от…

Мръсното завещание на въглищата – научен доклад

март 2021

Научният доклад „Мръсното завещание на въглищата“ представя какво се случва с водите и въздуха в резултат от използването на въглища за производство на енергия в ТЕЦ „Бобов дол“.Проучването на „Грийнпийс“…

The Dirty Legacy of Coal – science report

март 2021

The science report The Dirty Legacy of Coal reveals what happense with the waters and the air as a result of the use of coal for energy generation in Bobov…

Свещена дойна крава

януари 2021

Те управляват парите на влиятелни хора и институции, като ги влагат в доходоносни активи по целия свят. Седалището им е на Пето авеню в Ню Йорк, но важните операции минават…

Енергийните общности в България – сън ли са или (ще) ги има? Правен анализ

ноември 2020

Макар България да разполага с потенциал за сформирането на подобни общности, все още на територията на нашата страна няма реализиран нито един подобен енергиен проект

Извън регистрите: Как една от българските въглищни централи “скри” токсичните си емисии на живак във въздуха

юни 2020

Впечатляващо високи стойности на емисиите на живак, отчетени от една от българските централи на лигнитни въглища, разкриват, че вероятно в докладите от предишни години нивата на токсични вещества, изхвърляни във…

Становище относно промени в Правилника на регионалните инспекции

април 2020

Становище на Коалиция „За да остане природа в България“ относно промени в Правилника на регионалните инспекцииОсновният фокус на това предложение е да бъдат прехвърлени на териториите на общините от области Перник и Кюстендил в обхвата на РИОСВ – София. То също е сметнато за „спешно“, поради кризите споменати и по-горе.Относно тези промени има много неясноти –…

Становище относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите

април 2020

Становище на За Земята и „Грийнпийс“ – България относно изменение в Правилника на Министерството на околната среда и водите – идеята е да се създаде нова дирекция с наименование „Оперативен център за контрол“, която „да реши острите кризи в управлението на околната среда от последните няколко месеца“ – липса на контрол…

Седем златни правила за планиране на справедлив преход

февруари 2020

Седемте златни правила създават насоки за местните и националните власти, които разработват стратегии и осъществяват справедливия преход на регионално ниво.

Форум „Как да сме енергийно независими?“

декември 2019

Френски институт, София (21 ноември 2019, гр. София) ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА МОДЕРАТОРА Събитието беше организирано от „Грийнпийс“ – България в партньорство с Бюрото на Европейския парламент у нас. Интерес към събитието…

Конференция на ООН за изменението на климата в Мадрид COP25

ноември 2019

Трансформиране на волята на хората в политически действия Очаквания на “Грийнпийс” за двадесет и петата конференция, посветена на проблема, декември 2019 Въпреки явните и влошаващи се поражения върху света, както…

Енергия на бъдещето – скоро и в община близо до вас?

юни 2018

Климатът на Земята се променя и един от основните причинители на парникови газове, които водят до тази промяна, е производството на енергия – за електричество, за топлина, за транспорт. За…

The Financial Mines – a report about murky banking interests in the Bulgarian coal industry

януари 2018

The Financial Mines report has exposed dubious financial practices in the coal sector in Bulgaria over the past 15 years. The in-depth investigation, conducted over the course of several months…

„Финансовите мини“ – доклад за съмнителни финансови практики във въглищния сектор

януари 2018

Докладът „Финансовите мини“ изважда на показ съмнителни финансови практики във въглищния сектор през последните 15 години. Задълбочено разследване на „Грийнпийс“ – България, проведено през последните месеци, вдига завесите на феномена в…

Отвъд въглищата

юни 2017

„Грийнпийс“-България представя доклада „Отвъд въглищата – Устойчиви алтернативи за бъдещето на въглищните райони в Испания“, изготвен от испанския офис на организацията.

Позиция относно разработване на схема за подмяна на горивната база и неефективното отопление в енергийно бедни домакинства.

март 2017

„За Земята“ и „Грийнпийс“ – България предлагаме позиция относно разработване на схема за подмяна на горивната база и неефективното отопление в енергийно бедни домакинства. Предлагаме задвижване на такава програма като…

Димна завеса

декември 2016

Тежестта върху здравните услуги и загубата от работни дни може да коства над 52 млрд. евро през следващите десет години.

Качество на въздуха

октомври 2016

С внимание следим каква храна ядем и каква вода поемаме, но рядко се замисляме за въздуха, който дишаме. Какво дишаме, защо е попаднало във въздуха, как е попаднало там, какво…

За въздуха в България

октомври 2016

Въздухът в България е сред най-замърсените в Европа. Всяка година български градове се нареждат на водещите места по най-замърсен въздух в Европа.

Lifting Europe’s Dark Cloud

октомври 2016

Effective emissions limits could save thousands of lives every year, yet more than half of coal power stations in Europe are operating with ‘permission to pollute’ above limits set in…

Europe’s dark cloud

юли 2016

Coal pollution and its health impacts travel far beyond borders, and a full coal phase-out in the EU would bring enormous benefits for all citizens across the continent. That is…

The Buried Secrets of Coal

януари 2016

Report on soil contamination and mercury pollution as a result of the activities of the coal industry in Bulgaria.

Заровените тайни на въглищата

септември 2015

Докладът разглежда как дейностите във въглищния сектор оказват негативно влияние върху качеството и целостта на почвите в България и ефектът от отделянето на живак върху здравето на хората и околната…

Токсични въглища

май 2015

Каква е стойността на здравните щети, причинени от слабите европейски стандарти за ограничаване на замърсяването на въздуха?

Coal Dinosaurs on Life Support

април 2015

Report on the direct and indirect support that the state provides to the coal sector in Bulgaria

Въглищни динозаври на животоподдържащи системи

март 2015

Доклад за помощите, които въглищният сектор получава. Фокусът на този доклад са директните и косвени начини, по които държавата подпомага, поддържа и удължава съществуването на един сектор, който принадлежи на…

Water for Life or Water for Coal

януари 2015

Report on the effects of the coal industry on the water quality and supply in Bulgaria

Вода за живот или вода за въглища

юли 2014

Втори доклад на „Грийнпийс“ – България, който разглежда два тревожни аспекта, свързани с работата на топлоелектрическите централи: засушаване и замърсяване на водите и околната среда.

The Suffocating Grip Of Coal

март 2014

Air pollution is a key cause of a number of diseases in Europe and Bulgaria. This report of Greenpeace Bulgaria on the impact of coal burning on human health demonstrates…

Задушаващата хватка на въглищата

ноември 2013

Доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве