“Създаването на чисто нова мина означава, че държавата подлага на риск от заличаване един добре развит селски район в близост до столицата, в който хората се радват на възможности за отдих, градини, а напоследък и екотуризъм.”

Министерският съвет благослови проект за мина, който ще сложи край на селския туризъм и спокойния живот в селата Бърложница, Радуловци и Братушково, подкопавайки дългосрочното развитие на района.  Фирми, вероятно свързани с бизнесмена Христо Ковачки, имат зелена светлина от Министерство на околна среда и водите (МОСВ) за концесия на „Алдомировски въглищен басейн“ още от 2016 година. Тя включва площ от 1891 декара и е за следващите 29 години. Очакваните постъпления от концесията в общината се равняват на 18 хиляди лева на година — сума, крайно недостатъчна да компенсира екологичните и социални последствия за населението.
“Създаването на чисто нова мина означава, че държавата подлага на риск от заличаване един добре развит селски район в близост до столицата, в който хората се радват на възможности за отдих, градини, а напоследък и екотуризъм, и насажда един замиращ отрасъл, какъвто е въгледобивът”, коментира Генади Кондарев от Екологично сдружение “За Земята”.
В рамките на концесията попада АТВ писта, изградена от община Сливница, а в непосредствена близост има екопътека и велоалея. На броени метри е водоемът на село Радулово, който е единственият водоизточник за населеното място. Недалеч са и още два питейни водоизточника. На малко отстояние от мината се намира и язовир „Братушково“, който е място за отдих и водни спортове. Без съмнение намерението за въгледобив застрашава туризма в региона, за който местната власт е вложила милиони левове.

Въпреки че къщите в селата Радулово и Братушково са едва на 300 метра от бъдещата мина, Оценката за въздействието на околната среда (ОВОС) не отчита като съществени нито един от тези фактори, макар че възражения срещу мината през годините не липсват.
Подписките на местното население срещу инвестиционното намерение за въгледобив не са дали резултат, а възраженията на община Сливница остават игнорирани. Пътят, който свързва околните села, наскоро е рехабилитиран и няма възможност да поеме трафика от тежкотоварни автомобили, превозващи въглища.
Минната индустрия е напълно несъвместима с международните климатични политики и споразумения, от които България е част. Фирмите, които държат концесията и за които се твърди, че са свързани с бизнесмена Христо Ковачки, са известни с редица нарушения на екологичното законодателство, неприемливи условия на труд и често са обвинявани в сенчести практики, поддържащи изкуствено живота на въглищния отрасъл в страната.

“Ако въгледобивът започне, водоемите ще бъдат засегнати, а целият район, който до момента е пощаден, ще се превърне в дупка. Минната индустрия е напълно несъвместима с международните климатични политики и споразумения, от които България е част”, казва Меглена Антонова от Грийнпийс – България. Тя припомня, че на много места в страната, като например Бобов дол, мините затварят, оставяйки след себе си селища без алтернатива. Новата концесия само ще продължи добре познатата агония.