След подаден сигнал, на 13 юли 2018 г. РИОСВ — Перник са издали акт за установяване на административно нарушение на топлоцентралата за нерегламентирано използване на биомаса

Поредица от публикации в локални и централни медии последно време създават погрешното впечатление, че ТЕЦ „Бобов дол“ има издадено разрешително да гори пробно слама. Отговор на запитване на „За Земята — достъп до правосъдие“[1] показа, че разрешение за изгаряне на биогориво, в това число и слама, нито на отпадъци, на този етап няма.
На сигнал, подаден от екологичните организации на 27 август 2018 г., РИОСВ — Перник отговори, че ТЕЦ „Бобов дол“ има действащо комплексно разрешително за производство на електрическа енергия чрез изгарянето на въглища. Процедурата за издаване на комплексно разрешително, което би дало право за изгаряне на биомаса заедно с въглищата, е в ход, но не е финализирана. Следователно ТЕЦ „Бобов дол“ все още няма право да използва биомаса и отпадъци като гориво, а и не е ясно дали изобщо ще получи.
След подаден сигнал, на 13 юли 2018 г. РИОСВ — Перник са издали акт за установяване на административно нарушение на топлоцентралата за нерегламентирано използване на биомаса.
„Време е управлението на топлоцентралата да осъзнае отговорността, която има към хората, живеещи в близост. Намаляването на разходите за гориво не трябва да се случва с цената на нечие здраве“, казва Меглена Антонова от „Грийнпийс — България“. Случаят с ТЕЦ „Бобов дол“ е показателен, че топлоцентралите на въглища са артефакт от една минала епоха. Те вече са икономически неизгодни, а изгарянето на отпадъци е последният отчаян опит да продължат да работят. „Истинското решение обаче е друго — създаване на планове за поетапно затваряне и развиване на нови източници на заетост за зависимите от въглищната индустрия райони“, подчертава Антонова.

 

 

[1] „За Земята — достъп до правосъдие“ обединява усилията на неправителствените организации CEE Bankwatch, „Грийнпийс“ — България и Екологично сдружение „За Земята“, които работят за опазване на околната среда в България.