Обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия

„Монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации“

Обява за набиране на курсисти

„Грийнпийс“ – България и Сдружение „Център за енергийни решения“ организират курс за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Монтьор на фотоволтаични инсталации“.

Курсът ще стартира през месец април и ще завърши в рамките на 2019 година.

Състои се от следните модули:

  • Дистанционно теоретично обучение;
  • Практически занятия в Соларната лаборатория в гр. Бобов дол;
  • Практически занятия на обект – монтаж на фотоволтаична система в района на град Бобов дол.

Курсът за квалификация е част от кампанията на „Грийнпийс“ – България за енергиен преход отвъд въглищата. Фокусът на кампанията е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници – алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива като въглищата, и участието на хората в този процес. Именно затова курсът се организира в близост до територията на ТЕЦ „Бобов дол“, която е една от най-старите и замърсяващи инсталации в страната.

Обучението ще бъде безплатно за 7 души.

Желаещите да се запишат за обучението следва да отговарят на следните изисквания:

  • Да бъдат от района на гр. Бобов дол/ Дупница;
  • Да имат предварителна техническа подготовка – опит и/или образование;
  • Да са мотивирани да завършат курса;
  • Да могат да работят дистанционно чрез електронна поща и интернет;
  • Да са годни за упражняване на професията от медицинска гледна точка;
  • Да имат завършено средно образование.

Завършването на обучението дава възможност за професионална реализация като монтьор на фотоволтаични системи на територията на Европейския Съюз.

След успешно завършване курсистите ще получат Удостоверение за професионална квалификация по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код по СППОО 5220408.

За кандидатстване:

Изпращайте до 09.04.2019 г. своите мотивационни писма, CV и копие от диплом за завършено средно или висше образование до:

Деница Петрова, [email protected]

В темата на писмото да е упоменато: „За обучение Монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации“.

Повече за „Грийнпийс“ – България: www.greenpeace.bg

Повече за Центъра за енергийни решения: www.cer.bg