„За Земята“ и „Грийнпийс“ – България предлагаме позиция относно разработване на схема за подмяна на горивната база и неефективното отопление в енергийно бедни домакинства. Предлагаме задвижване на такава програма като алтернатива на досегашните енергийни помощи.

Нови печки за енергийно бедни домакинства като решение за проблемите в чистотата на въздуха

„За Земята – Приятели на Земята България“ и „Грийнпийс“-България отправят предложение към правителството за разработван и незабавно стартиране на схема за подмяна на неефективното отопление в енергийно бедни домакинства. Предлагаме задвижване на такава програма като алтернатива на досегашните енергийни помощи, които се дават година след година на бедни домакинства и които не решават проблема им. Необходимата инвестиция в предвидените мерки на едно домакинство ще бъде под 2000 лв.

Проблемът с чистотата на въздуха е остър в градска среда в почти цялата ни страна. В същото време в плановете на общините за чистота на въздуха на практика липсва добро разпознаване на проблема с битовото отопление като основен причинител на замърсяване на въздуха. Съответно няма и предвидени адекватни мерки, които да се фокусират върху справянето с този най-голям приносител за проблемите с нивата на фини прахови частици и други замърсители. Пренасочването на част от средствата за енергийни помощи за домакинствата към възможност те да преминат към чисто, пестеливо и по-екологично отопление на практика ще струва минимално финансово усилия според изчисленията на двете организации.

За разлика от енергийните помощи, които поддържат човешката мизерия година след година, тази мярка ще позволи намаляване и на бедността и на енергийната бедност. Хората ще бъдат доволни да си позволят повече удобство и чиста околна среда, при понижени енергийни разходи.

Програмата разчита на малки инсталации и технологии с локално приложение, каквито България произвежда или асемблира от години и в този смисъл е отлична възможност и за българската индустрия и бизнес като цяло.

Това е програма, която ще позволи на страната да се приближи крачка по-близо до това да избегне тежки наказателни процедури от ЕС, каквито се предвиждат заради неадекватното таргетиране на проблема с качеството на атмосферния въздух. С други думи имаме възможност да спестим средства и от глоби.

Не на последно място, програмата е перфектна и евтина възможност за постигане на цели свързани с енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове на страната ни.

Независимо, че се намираме в края на сегашния отоплителен сезон, разработването и задвижването на програмата ще отнеме време, ако искаме тя да стартира и обхване сериозен брой домакинства още през отоплителния сезон 2017-2018 г. Изразяваме искрената си надежда, че ще приемете мярката сериозно и ще ѝ отдадете нужното приоритизиране независимо от политическата ситуация на служебен кабинет и предстоящо ново правителство след изборите.

Предложение за алтернатива на енергийните помощи от „За Земята – Приятели на Земята България“ и „Грийнпийс“-България