Дългосрочното наследство на Чернобил и Фукушима

Изминаха 30 години от започването на Чернобилската ядрена катастрофа. Същевременно, от започването на катастрофата във Фукушима изминаха пет години.

С цел отбелязване на тези годишнини, “Грийнпийс” възложи цялостен преглед на научните изследвания, разглеждащи продължаващото радиоактивно замърсяване в засегнатите райони и здравно-социалните последици за засегнатото население. Също така, извършихме работа на място по отношение радиацията с цел разкриване на неумолимата криза в Русия, Беларус, Украйна и Япония, в която хиляди хора продължават да живеят ежедневно.

Ядрени белези