Тежестта върху здравните услуги и загубата от работни дни може да коства над 52 млрд. евро през следващите десет години.

Според съвместно изследване на „Грийнпийс“ и Европейското бюро по околна среда, слабите стандарти за пределни норми за отделянето на вредни емисии от големи горивни инсталации, които Европейският съюз (ЕС) разработва в момента, могат да доведат до 71 000 иначе предотвратими смъртни случаи в Европа, като следствие от увеличения риск от сърдечен удар, сърдечни заболявания, астма и други заболявания, свързани със замърсяването на въздуха[1]. Допълнителната тежест върху здравните услуги и загубата на над 23 милиона работни дни, може да коства на данъкоплатците над 52 млрд. евро между 2020 и 2029 г.

Корица на доклада „Димна завеса: Как най-големите замърсители на Европа станаха свои собствени регулатори“, април 2015 г.
Корица на доклада „Димна завеса: Как най-големите замърсители на Европа станаха свои собствени регулатори“, април 2015 г. © „Грийнпийс“ – България