След изследване на вредите, които добивът и горенето на въглища оказват върху здравето на хората и околната среда, „Грийнпийс“-България обръща внимание на помощите, които въглищният сектор получава.
Фокусът на този доклад са директните и косвени начини, по които държавата подпомага, поддържа и удължава съществуването на един сектор, който принадлежи на миналия век.

Предходните два доклада на „Грийнпийс“ – България („Задушаващата хватка на въглищата“ и „Вода за живот или вода за въглища“) показаха, че въглищата и използването им за производството на електроенергия са сред основните замърсители на атмосферата и околната среда.
България произвежда 40% от своята електроенергия от въглища, което я прави зависима от този сравнително евтин, но нискокачествен местен ресурс. В същото време България е на първите места по замърсяване на въздуха с фини прахови частици, един от основните източници на които са въглищните топлоелектрически централи.

Въглищни динозаври на животоподдържащи системи

Въглищни динозаври на животоподдържащи системи