„Грийнпийс“-България представя доклада „Отвъд въглищата – Устойчиви алтернативи за бъдещето на въглищните райони в Испания“, изготвен от испанския офис на организацията.

Докладът разглежда състоянието на добива на въглища в Испания и по-конкретно района Теруел, както и предоставя възможен път за постигането на безболезнен и справедлив преход отвъд въглищата за региона.

Освен пример от Испания, докладът също така дава международни примери за справедлив и устойчив преход във различни въглищни райони и извлича изводи от тези процеси, които могат да се прилагат на сходни места.

Последната част на доклада се съсредоточава върху анализите на възможните устойчиви алтернативи за конкретен минен регион в Североизточна Испания, Теруел. Дълги години положението в Испания е сходно на това в България: много области зависят икономически от минната дейност, а в същото време тя се финансира с публични средства. Въпреки това обаче регионът Теруел успява да се възползва от ситуацията и да усвои по добър начин държавната помощ за въглищния сектор, като стабилизира финансовото си положение.

Пълният текст на доклада на български можете да прочетете тук