Всеки успешно завършил ще получи сертификат от НАДРБ.

За трета година „Грийнпийс“ — България и Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) организират обучение на доброволци за реакция при горски пожари и наводнения

Всеки завършил успешно курса ще получи сертификат от НАДРБ, който се изисква от доброволците при акции на терен за потушаване на горски пожари и разчистване след наводнения.

© „Грийнпийс“ – България

Условия за кандидатстване:

Максималният брой на участниците в обучението е 20 души. Основен критерий за одобрение при кандидатстване е вашата мотивация. Във формата за записване имате възможност да ни напишете защо искате да бъдете доброволец за реакция при бедствия. Одобрените кандидати ще получат потвърждение до 18 март.

Условията за кандидатстване включват още 50 лв. самоучастие като дарение за НАДРБ. Сумата се превежда по сметка, която се изпраща по имейл след потвърждение за одобрена кандидатура. Срокът за превод на самоучастието е от 18 до 22 март. Останалата част от разходите ще бъдат покрити от „Грийнпийс“ — България. 

Всички одобрени кандидати с успешно дарение за самоучастие към НАДРБ ще получат линк по имейл за онлайн среща на 27 март. На нея ще дадем информация за програмата, материалите, обучителите и ще се запознаем помежду си. Материалите ще изпратим допълнително след срещата.

Финалната практическа част към обучението ще се проведе на живо в София в един от уикендите на месец юни.