Stavba nových jaderných reaktorů je v České republice chápána jako klíčový nástroj při snižování emisí skleníkových plynů. Může to zvládnout?

Není příliš pomalá a nemohou vysoké útraty za nové reaktory zablokovat efektivnější řešení? Jak ovlivní změna klimatu provoz jaderných elektráren? Lze pokrýt současné energetické potřeby při útlumu jaderné energetiky i fosilních paliv?

O tom a dalších příbuzných tématech jsme si povídali s Edvardem Sequensem, energetickým konzultantem Calla – Sdružení pro záchranu prostředí.