V pátek 26. února měl proběhnout mezi 16 – 17 hodinou na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci happening Uhlí se nedá pít, který připravovala lokální skupina Greenpeace Liberec. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci byl ovšem na poslední chvíli zrušen.

Smyslem happeningu bylo upozornit na problém rozšiřující se těžby polského dolu Turów, která bere vodu lidem. Obyvatelé příhraničních vesnic v blízkosti dolu už dnes čerpají ze zásob ve vodních nádrží, protože jejich studny jsou vyschlé. Musí se tak rozhodovat mezi osobní hygienou a mytím nádobí a prát prádlo u příbuzných žijících dál od hranic, nebo u šťastnějších sousedů. Kromě toho hrozí na české i německé straně pokles půdy a uhlí vytěžené v Turówě a spalované v nedaleké elektrárně má samozřejmě i vliv na klimatickou krizi.

Proč happening?

V pondělí 22. února rozhodla česká vláda, že hodlá podat žalobu k Soudnímu dvoru EU na Polsko, kvůli těžbě v dole Turów. Vyvrcholila tak několikaletá snaha Greenpeace ČR a místních obyvatel o řešení tohoto problému. Oznámením o rozhodnutí podat žalobu však naše snaha nekončí. Vláda musí především rychle žalobu podat a její součástí musí být žádost o předběžné opatření, které jediné může těžbu v dole Turów zastavit. Nepřijatelné jsou pro nás také neustálé snahy o dohodu se slabými českými požadavky, které vůbec nereflektují vážnost situace. 

International Human Chain against Turów Mine in Czech Republic. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
Lidský řetěz na Trojmezí u Hrádku nad Nisou odstartoval před lety kampaň Greenpeace proti dolu Turów. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace

Proto pokračujeme ve sběru podpisů na petici vládě, aby s podáním žaloby neotálela a na bezvýznamnou dohodu nepřistupovala, a proto pořádáme také páteční akci. Happening na libereckém náměstí měl předvádět, kam až nedostatek vody může zajít. Měl například názorně odpovědět na otázku, zda se uhlím dá voda nahradit, předvést, jak se dá koupat v uhlí místo ve vodě, jak se dá z uhlí vařit a jaké to je uhlí pít místo vody. Na místě mělo stát i několik uhelných sněhuláčků.

Podpořte nás podpisem

Podle ředitele České geologické služby poklesla hladina podzemní vody v roce 2020 až o osm metrů. Celkově od poloviny 80. let 20. století do roku 2019 klesla voda o 60 metrů. Mnohé studny obyvatel příhraničních vesnic vyschly a lidé trpí nedostatkem vody. Hrozí ale i vyschnutí vodního zdroje v Uhelné, který zásobuje vodou část Hrádku nad Nisou.

Česko se snaží s Polskem vyjednat kompenzace a drobné ústupky, jako je val u české hranice, Polsko ale dlouhodobě na žádné námitky nebo požadavky z české strany nereaguje. Podmínky, které se objevily v médiích jako možná vyjednatelné, považujeme za nedostatečné až výsměšné. Škody, které těžbou vznikají, jsou nevratné, voda v krajině bude chybět i po postavení nových drahých vodovodů. 

Podle informací, které se organizaci Greenpeace podařilo ověřit z několika zdrojů, navíc požádala polská státní společnost PGE o další prodloužení povolení k těžbě na dole Turów do roku 2044. Stalo se tak přitom opět utajeně, bez informování české vlády a veřejnosti, včetně místních lidí, na které bude mít těžba uhlí negativní dopady. Firma tak intenzivně usiluje o prodloužení těžby ve stejné době, kdy probíhala složitá jednání zástupců české a polské strany s cílem nalézt řešení mezinárodního sporu.

Arogance PGE naznačuje, že o žádnou dohodu nestojí, proto je podle organizátorů happeningu urychlené podání žaloby k Soudnímu dvoru EU jediným možným prostředkem, jak dosáhnout spravedlnosti pro místní lidi!

Podpořte nás proto podpisem online petice.