Vydejte se společně s odborníky na lesnictví a entomology do míst, která jsou kácením  a následnou výsadbou nepůvodních dřevin nejvíce ohrožena a vyzvěte příslušné úřady k vyhlášení ochrany a bezzásahovosti tohoto jedinečného lesa. 


V neděli 13. června 2021 od 14 hodin pořádáme veřejnou akci upozorňující na intenzivní kácení v evropsky významné lokalitě Krušných hor nad městem Horní Jiřetín. Unikátní bukové lesy, domov mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, jsou totiž v této oblasti káceny holosečným způsobem a původní až sto let staré stromy jsou nahrazovány nevhodnými dřevinami, což ohrožuje celý zdejší ekosystém.

Na problém jsme upozornili již v dubnu 2021, kdy jsme spustili na webových stránkách www.buciny.cz petici za jejich záchranu. Ta požaduje, aby celá oblast vedoucí od města Horní Jiřetín až po Národní přírodní rezervaci Jezerka byla vyhlášena za jedno chráněné území s bezzásahovým režimem a vyzývá Krajský úřad Ústeckého kraje spolu s MŽP
k urychlenému jednání. Dle dostupných informací probíhá nyní mezi vlastníkem území, kterým je společnost I. H. Farm, a Krajským úřadem Ústeckého kraje jednání o smluvní ochraně této evropsky významné lokality Krušných hor. 

My však spolu s více než 7000 signatáři petice smlouvu na ochranu území odmítáme, protože nemáme víru v to, že by současný vlastník, který již řadu let brutálně kácí bukový les, což je v rozporu s doporučenou ochranou tohoto území, uzavřel dobrovolně dostatečně ambiciózní dohodu. Právě proto se již tuto neděli vydáme spolu s místními obyvateli a odborníky na lesnictví do míst, která jsou plošným kácením nejvíce ohrožena a znovu vyzveme příslušné úřady k vyhlášení ochrany a bezzásahovosti tohoto jedinečného lesa.