Před několika týdny jsme zveřejnili informace o problematickém kácení unikátních bučin na svazích Krušných hor v blízkosti města Horní Jiřetín a zámku Jezeří. Podle informací, které jsme shromáždili, se zde systematicky odlesňuje především na pozemcích firmy I. H. Farm v majetku rodiny kontroverzního uhlobarona Pavla Tykače, který vlastní i povrchový velkolom ČSA pod horami. Pojďme se nyní podívat na to, jak se kauza vyvíjí a jak se k ní vyjádřili další aktéři.

O kácení bučin se díky naší kampani začala zajímat média. Česká televize včera odvysílala díl pořadu Nedej se s názvem Bučiny v likvidaci, který tentokrát přímo na místě podobně jako my mapoval holiny po těžbě dřeva a kácení unikátních starých stromů s odborníkem na lesy Janem Hofmeisterem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Záběry potvrzují naše zjištění – v oblasti probíhala nešetrná těžba dřeva i nahrazování původních listnatých dřevin smrky. 

Ústecký kraj pro reportáž Událostí České televize potvrdil minulý týden ústy radního pro životní prostředí Michala Kučery, že zatím stále vyjednává s vlastníkem o smluvní ochraně dotčeného lesa spadajícího pod evropsky významnou lokalitu Východní Krušnohoří. Jasno by mělo být do 30. června. “Pokud by dohoda na smlouvě nebyla možná, kraj může vyhlásit rezervaci a plošnou ochranu toho území,” říká Kučera.

Současná vyjednávání se ovšem táhnou už roky a vlastník dosud neudělal ze své vůle nic, aby vzácné bukové lesy ochránil. Naopak těžba v posledních měsících nabírá na intenzivitě. Obáváme se, že smluvní ochrana nestačí a chceme tedy, aby Ústecký kraj vyhlásil přírodní rezervaci, na níž by bylo bezzásahové území. Větší aktivitu ze strany úřadu by ostatně rádo vidělo i Ministerstvo životního prostředí. „Je potřeba důsledněji vymáhat zákony, krajský úřad musí postupovat svižněji,“ říká náměstek pro řízení státní správy Vladimír Mana.

Ke kauze se na kameru pořadu ČT Nedej se i pro Ekolist vyjádřila i jednatelka firmy I. H. Farm Olga Chabr Grillová. Jakékoli intenzivní kácení v oblasti odmítá, přestože ji nejen důkazy, které jsme od podzimu nashromáždili a předali České inspekci životního prostředí, ale i vyjádření mnoha místních lidí, záběry televize z míst kácení, experti na lesní hospodaření i zástupci Ústeckého kraje usvědčují ze lži. 

Pojďme ale se ale spíše soustředit na to, co je podstatné, aby k další devastaci cenné přírody nedocházelo. “V případě zájmu Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme připraveni jednat o zahrnutí celé plochy LHC Horní Jiřetín v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří do bezzásahového území,” píše ve své obhajobě firmy Chabr Grillová. 

Nesmyslné kácení rozčiluje i místní obyvatele, se kterými jsme se 13. května sešli, abychom vyjádřili podporu rozšíření ochrany. Spolu s odborníky jsme vydali do míst, která jsou nejvíce ohrožena holosečným kácením, a kde jsou nyní vysazovány místo původních stoletých buků nepůvodní dřeviny, což narušuje celý místní ekosystém.

Vyhlášení bezzásahového území, to je přesně to, co chceme! A nyní vidíme, že alespoň podle svého vyjádření by se tomu nebránil ani vlastník. Otázkou tak je, zda vyhlásit bezzásahové území chce také Ústecký kraj. Podepište petici za to, aby Ústecký kraj vyhlásil přírodní rezervaci s bezzásahovým územím, a zachránil tak zbytky poničeného lesa a dal mu prostor k přirozené obnově.