Zachování lesů na celém světě a zabránění jejich degradaci patří k největším výzvám naší doby. Bez zdravých a pestrých lesů nejsme schopni čelit změnám klimatu a splnit jak klimatické závazky Pařížské dohody, tak cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 či Zelenou dohodu. Evropská unie včetně Česka se podílí na celosvětové destrukci lesů a pralesů výraznou měrou, a proto spouštíme kampaň #SpoluProPralesy. Cílem je přijetí účinných unijních pravidel, která zamezí, aby se na trh v celé Evropské unii uváděly produkty, které jsou spojené s deforestací a ničením cenných ekosystémů na různých místech světa.

Tukan v brazilské části Amazonského pralesa.

Odlesňování pokračuje celosvětově rychlým tempem. Každé dvě sekundy je zničen les o velikosti fotbalového hřiště. Přibližně 80 % odlesňování ve světě je způsobeno rozšiřováním půdních ploch k zemědělskému využívání. Poptávka Evropské unie po produktech, jako jsou palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo nebo kaučuk, a to i ve formě zpracovaných produktů, je jedním z výrazných faktorů odlesňování, znehodnocování lesů, ničení ekosystémů a zároveň porušování lidských práv na celém světě. V celosvětovém měřítku se EU na odlesňování podílí přibližně z 10 %.

Smutným příkladem je osud Amazonie, pomocí kterého na stránce www.spolupropralesy.cz ilustrujeme nutnost rychlé a razantní akce proti ničení lesů. Za posledních 40 let jsme jako lidstvo zničili přes 750 tisíc čtverečních kilometrů tohoto přírodního klenotu, což odpovídá rozloze téměř 10 Českých republik. V poslední době se navíc ničení Amazonie opět zrychluje. To vše pro rozšiřování pastvin a ploch, na kterých se pěstuje sója – ta je pak společně s produkty z jejího zpracování ve velkém vyvážena i do Evropské unie včetně Česka, kde se používá jako krmivo pro kuřata, prasata a další hospodářská zvířata. EU je druhým největším dovozcem sóji na světě.

Cenné ekosystémy se mění na pastviny pro dobytek a na plantáže sóji určené pro výkrm hospodářských zvířat.

Do samotného Česka se ročně doveze okolo 300 tisíc tun sójových pokrutin a 25 tisíc tun bobů. Jejich původ je prakticky nedohledatelný, protože jsou k nám většinou dováženy přes prostředníky z jiných zemí EU. Česká stopa v Amazonii není promítnuta jen ve vykrmování vepřů a kuřat, ale třeba i při výrobě aut. Podle nové studie organizace Rainforest Foundation Norway přispívají evropské automobilky zásadním způsobem k odlesňování amazonského deštného pralesa. Zprostředkovaně totiž kupují kůži na potahy sedadel od firem, které ji vyrábějí z dobytka pasoucího se na odlesněném území. Česko je přitom největším světovým vývozcem sedadel do aut.

Bohužel takových příkladů je celá řada a netýká se to jen Amazonie či další postižené oblasti cerrado v Brazílii, ale i pralesů v Kongu nebo Indonésii. A nejen u sóji, ale i u dalších komodit od palmového oleje, přes kávu a kakao po kaučuk. Problém deforestace nelze pomocí stávajících politik vyřešit a je třeba vytvořit nová pravidla, která ničivou stopu EU i Česka na celosvětové deforestaci smažou.

Požár pralesa v Brazílii.

Dobrou zprávou je, že se opatření na zabránění deforestace v EU již delší dobu diskutuje, veřejné konzultace k nové legislativě se zúčastnilo více než milion občanů EU a Evropská komise má již v prosinci  přijít s prvním návrhem tzv. FERC (Forest and Ecosystem Risk Commodities) legislativy, která bude řešit uvádění na trh těch komodit, jejichž produkce je riziková  pro lesy a další cenné ekosystémy.

Jak návrh bude vypadat a jaká bude jeho finální podoba po tom, co se k němu vyjádří Evropský parlament a vlády unijních zemí, je zatím jedním velkým otazníkem. Proto již nyní spouštíme kampaň, jejíž součástí je i petice namířená na české europoslance a českou vládu.

Připravovaná opatření mohou být skvělým a účinným nástrojem jak omezit celosvětové odlesňování nebo jen bezzubým souborem paragrafů, kterým bude EU zvyšovat své zelené PR. Proto je třeba dát politikům jasně vědět, že Evropané se nechtějí podílet na ničení pralesů a nejcennějších ekosystémů naší planety a že budeme bedlivě sledovat snahy všemožných korporací, které se snaží již dopředu zákon oslabit, aby neohrozil jejich zisky.

Hlavní požadavky Greenpeace na novou legislativu:

  1. Povolit pouze komodity a odvozené produkty uváděné na trh EU, které nejsou spojeny s odlesňováním, degradací nebo přeměnou nebo lesů a dalších důležitých přírodních ekosystémů (např. mangrovové lesní systémy, rašeliniště, savany, Cerrado)
  2. Zajistit, aby se evropské firmy a jejich dodavatelské řetězce nepodílely na porušování lidských práv, zejména pozemkových práv původních obyvatel a místních komunit.