Společnost I.H.Farm, která je dlouhodobě kritizována organizací Greenpeace a místními obyvateli kvůli kácení a devastaci vzácných bukových lesů na úbočí Krušných hor u Horního Jiřetína, se  dopustila  protiprávního jednání. Vyplývá to z šetření České inspekce pro životní prostředí, které bylo zahájeno na základě rozsáhlého podnětu podaného organizací Greenpeace v březnu tohoto roku. Vlastník lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří bez povolení příslušných orgánů pro ochranu přírody vysazoval nepůvodní dřevinu. Konkrétně douglasku tisolistou, která je považována za potenciálně invazní druh a při vysazení většího množství hrozí její nekontrolovatelné šíření. Takové použití je v chráněném území s přirozeným druhovým složením s převahou listnatých stromů krajně nevhodné a ohrožuje celý místní ekosystém.

Nepůvodní dřeviny ve Východním Krušnohoří © Greenpeace

Rozhodnutí inspekce ukazuje však nejen na pochybení vlastníka lesa, ale také na nečinnost  Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je odpovědný za ochranu a zachování evropsky významných lokalit. Ten by měl podle platné legislativy regulovat nejen objem těžby, ale také dohlížet na vysazování dřevin a případné lesnické zásahy omezovat. Krajský úřad však přistoupil k uzemní ochraně stanovišť evropsky významných druhů až po zákonem stanovené lhůtě s téměř sedmiletým zpožděním. Evropsky významná lokalita byla tak v důsledku nečinnosti krajského úřadu i Ministerstva pro životní prostředí dlouhodobě narušována holosečným kácením a výsadbou nepůvodních dřevin, proti kterým příslušné státní orgány nezasáhly včas žádným omezením, přestože byly na tento stav několikrát upozorněny.

“Považujeme za úspěch, že ČIŽP proti nezákonnému jednání společnosti I.H.Farm konečně zasáhla a uznala, že se vlastník dopustil přestupku, když v evropsky významné lokalitě vysazoval bez povolení nepůvodní druh dřeviny. Přesto nás udivuje, že ČIŽP za toto protiprávní jednání neudělila viníkovi žádnou sankci za vzniklou škodu a situaci řeší pouhým napomenutím. Pokuta za nezákonný zásah v chráněném území se přitom může vyšplhat až na dva miliony korun. Zároveň nás mrzí, že inspekce došla k závěru až nyní, přičemž podnět, kde upozorňujeme na vysazování nepůvodních dřevin, má k dispozici od března. V červenci navíc inspekce toto protiprávní jednání ve své odpovědi obhajovala s tím, že povolení orgánů ochrany přírody vlastník pro vysazování douglasky nepotřebuje, pokud postupuje podle schváleného lesního hospodářského plánu. O tom, že svůj názor přehodnotila a jaký zvolila další postup při řešení tohoto podnětu nás už neinformovala a zprávu jsme dostali až na základě naší žádosti o informace.” Říká Nikol Krejčová z Greenpeace